Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Analys av frihandelsavtalet CETAs eventuella effekter på miljö, människors och djurs hälsa samt demokratiskt beslutsfattande

Kommerskollegium har på uppdrag av regeringen analyserat CETA-avtalets (Comprehensive Economic and Trade Agreement) eventuella effekter på miljön, människors och djurs hälsa samt på demokratiskt beslutsfattande. Analysen har gjorts i samverkan med andra relevanta expertmyndigheter.

  • Titel: Analys av frihandelsavtalet CETAs eventuella effekter på miljö, människors och djurs hälsa samt demokratiskt beslutsfattande
  • Utgiven: 2016
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 32
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies