Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

”Rätten att reglera” i handelsavtalet mellan EU och Kanada

– och hur kan det bli i avtalet med USA?

Kommerskollegium har analyserat utformningen av artiklarna "rättvis och skälig behandling" och "expropriation" som är centrala för investeringsskyddsdelen i handelsavtalet mellan EU och Kanada. Utredningen visar att artiklarna har liten påverkan på Sveriges "rätt att reglera".

I utredningen har artiklarna även jämförts med motsvarande artiklar i USA:s modellavtal, vilka USA utgår ifrån vid förhandlingar om investeringsskyddsavtal.

Med utgångspunkt från analysen förs ett resonemang kring en eventuell utformning av dessa artiklar i det frihandelsavtal mellan EU och USA (TTIP) som just nu förhandlas.

Publikationen finns även i en engelskspråkig version.

  • Titel: ”Rätten att reglera” i handelsavtalet mellan EU och Kanada – och hur kan det bli i avtalet med USA?
  • Utgiven: 2015
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 39
  • ISBN: 978-91-88201-03-4
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies