Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Hälsoskyddsregler i TTIP

– vad kan EU och USA uppnå tillsammans?

Rapporten kartlägger hur hälsoskyddsregler för säkra livsmedel, djurhälsa och växtskydd behandlas i TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA. Rapporten analyserar bland annat hur minskade handelskostnader på SPS-området kan uppnås utan att sänka skyddsnivån i grundläggande amerikansk och europeisk hälsoskyddslagstiftning. Rapporten beskriver även mer långsiktigt positiva effekter som avtalet kan leda till i form av ökad dialog och tekniskt samarbete mellan parterna.

Analysen bygger bland annat på EU:s andra frihandelsavtal, kommissionens publicerade förhandlingsmandat samt kommissionens första textutkast till SPS-kapitlet i TTIP.

  • Titel: Hälsoskyddsregler i TTIP– vad kan EU och USA uppnå tillsammans?
  • Utgiven: 2015
  • Språk: Svenska
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 37
  • ISBN: 978-91-86575-92-2
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies