Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

En marknad, fyra friheter, sexton slutsatser

– ekonomiska effekter av EU:s inre marknad

I över 20 år har varor, tjänster, kapital och personer kunnat röra sig fritt inom EU, i alla fall på pappret. Men hur ser det ut i praktiken, och hur har det påverkat den europeiska ekonomin? Kommerskollegium har samlat den ekonomiska forskningen som gjorts på området.

Studien behandlar, var för sig, hur de fria rörligheterna för varor, tjänster, kapital och personer har utvecklats sedan den inre marknaden lanserades i början av 1990-talet. Vidare behandlar studien hur detta, i sin tur, har påverkat den ekonomiska integrationen och tillväxten.

Denna rapport bygger på vår underliggande litteraturstudie Economic Effects of the European Single Market – Review of the Empirical Literature.

Rapporten finns även i en engelskspråkig version.

  • Titel: En marknad, fyra friheter, sexton slutsatser– ekonomiska effekter av EU:s inre marknad
  • Utgiven: 2015
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 24
  • ISBN: 978-91-88201-04-1
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies