Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Sveriges handel med Norge

- grannhandel med förhinder? Kortversion

Sveriges största exportmarknader är Tyskland och Norge. Exporten är ungefär lika stor till de båda länderna. Vi exporterar mer till Norge än till Kina, Ryssland, Brasilien och Indien tillsammans.Ändå är det ett av de länder som företag ofta nämner som problematiskt att handla med. Hur hänger det här ihop? Kanske är det just för att många företag exporterar till Norge – det finns mycket erfarenhet. Kanske är det för att förväntningarna är att det ska vara lika lätt som inom Sverige, eller åtminstone inte svårare än till andra EU-länder.

I den den här rapporten sorterar vi problem som företag anser sig ha,särskilt vid export. Vi resonerar om hur de kan angripas, utifrån karaktären på hindren. Vi har samlaterfarenheter från egna företagskontakter och från andra organisationer som har kontakt med företag som bedriver utrikeshandel.

  • Titel: Sveriges handel med Norge- grannhandel med förhinder? Kortversion
  • Utgiven: 2013
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 5
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies