Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

The Internal Market in a Global Context

The openness to trade in the internal market has undoubtedly contributed to growth within the EU and towards making it an attractive trading partner in global trade. However, the benefits of an open market do not stop at the EU external border.

The openness that brings benefits to the EU's economy in the internal market can also be put to good use in its external trade policy and thus contribute to further integrating it into the global economy.

  • Titel: The Internal Market in a Global Context
  • Utgiven: 2012
  • Språk: English
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 13
  • ISBN: 978-91-86575-47-2
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies