Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Piratkopiering i världshandeln

- och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv

I denna rapport undersöker vi vilken typ av immaterialrättsliga problem som företag möter i de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) samt Indonesien och Japan. Rapporten beskriver också hur några utvalda problem hanteras i olika handelsregelverk, exempelvis på den inre marknaden, i WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätt (TRIPs) och i EU:s frihandelsavtal.

Studien bygger på bland annat intervjuer. Eventuella "glapp" mellan vilka problem som företagen möter och vad som regleras redovisas och det förs också en diskussion om det ens är möjligt att hantera alla problem inom handelspolitiken.

 • Titel: Piratkopiering i världshandeln- och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv
 • Utgiven: 2012
 • Språk: Svenska
 • Format: PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 37
 • ISBN: 978-91-86575-46-5

Relaterade publikationer

 • Maj 2008 | Rapporter

  The WTO decision on compulsory licensing

  On August 30, 2003, the World Trade Organization, WTO, accepted a set of new rules intended to improve access to medicines in developing countries. In this study, the National Board of Trade analyses whether this new set of rules can enable import of patented medicines to developing countries. There is a yearly review of the new rules in the Council for TRIPS in the WTO but so far it has not been a substantive review of the new system as such. 

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies