Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

E-commerce – New Opportunities, New Barriers

A survey of e-commerce barriers in countries outside the EU

The internet and e-commerce are creating new opportunities for international trade. The geographic distance between buyer and seller is becoming less important, and companies can now reach consumers in foreign markets in ways that were previously impossible. However, as e-commerce grows and creates new opportunities, new trade barriers are also appearing.The study is based on interviews with Swedish companies, and identifies the barriers they encounter in their e-commerce business in countries outside the EU.

 • Titel: E-commerce – New Opportunities, New BarriersA survey of e-commerce barriers in countries outside the EU
 • Utgiven: 2012
 • Språk: English
 • Format: PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 26
 • ISBN: 978-91-86575-53-3

Relaterade publikationer

 • Oktober 2012 | Rapporter

  E-handel – nya möjligheter, nya hinder

  En kartläggning av e-handelshinder utanför EU

  Internet har skapat nya möjligheter för den internationella handeln. Avståndet mellan köpare och säljare minskar i betydelse och förändrar sättet på vilket företag och privatpersoner gör affärer, handlar ochkommunicerar. Men samtidigt som nya möjligheter skapas så uppdagas nya handelshinder.

 • September 2012 | Rapporter

  How Borderless is the Cloud?

  - An introduction to cloud computing

  Over the past few decades, the digital development has fundamentally changed the way in which we communicate trade and conduct business. Data is transferred over the internet at ever-increasing speeds and the demand for information regardless of time and place is constantly increasing, at the same rate as technology is pushing the boundaries of what is possible. A term which has appeared on the covers of all IT magazines in recent years is "cloud computing".

 • Juni 2012 | Rapporter

  Hur gränslöst är Molnet?

  En introduktion till cloud computing och internationell handel

  Under de senaste decennierna har den digitala utvecklingen revolutionerat sättet på vilket vi kommunicerar, handlar och gör affärer. I allt snabbare takt förflyttas data över internet och efterfrågan på information oavsett tid och plats ökar hela tiden i takt med att utbudet och teknologin flyttar fram gränserna för vad som är möjligt.I denna skrift ges en kort introduktion till handelsaspekter på Molnet. Några områden som kan utgöra potentiella hinder för den internationella handeln med molntjänster identifierasoch diskuteras.

  Rapporten finns även på engelska

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies