Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Denna rapport uppdaterades 2014. Gå till den uppdaterade rapporten.

I denna publikation redogör Kommerskollegium för ett antal områden där den fria rörligheten skulle kunna fungera bättre på EU:s inre marknad. Kommerskollegium bedömer att åtgärder inom dessa områden skulle leda till en mer integrerad och välfungerande inre marknad.

Förslagen till åtgärder, som diskuteras i publikationen, spänner över vitt skilda områden och skiljer sig åt när det gäller problemets karaktär samt vem som har möjlighet att göra något åt det. Det kan handla om befintliga EU-regler som behöver tillämpas av myndigheterna i medlemsländerna på ett korrekt sätt. Men det kan också handla om behovet av att förtydliga eller ändra befintlig EU-lagstiftning, eller ta fram ny lagstiftning.

 • Titel: Åtgärder för en förbättrad inre marknad
 • Utgiven: 2012
 • Språk: Svenska
 • Format: PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 16
 • ISBN: 978-91-86575-40-3

Relaterade publikationer

 • Maj 2013 | Informationsmaterial

  Enklare att sälja varor med EU:s kontaktpunkter

  Kontaktpunkten för varor är en tjänst som varje land inom EU och Norge erbjuder. Tjänsten hjälper företag med information om vilka nationella krav som kan finnas för en viss vara, både i Sverige och i EU. Broschyren beskriver hur företag kan använda kontaktpunkten för varor och vad EU:s fria rörlighet innebär för dem.

 • April 2013 | Rapporter

  Solvit Sverige 2012

  Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

  I Solvit-rapporten från 2012 presenteras olika typer av ärenden som handlagts inom nätverket under året. Ärendena är uppdelade på fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

 • April 2013 | Informationsmaterial

  Affärer inom EU

  - din hemmamarknad

  Foldern tipsar företag som vill göra affärer inom EU om var de kan få kostnadsfri hjälp. Det handlar om användbara webbplatser för information, men också var företag kan få hjälp om de stöter på hinder.

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies