Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

What are the Barriers to Sweden's Foreign Trade?

An Analysis of an Interview Survey of Swedish Companies

On behalf of the National Board of Trade, Statistics Sweden has interviewed a representative selection of Swedish companies during the autumn of 2009. These interviews were conducted in order to survey the problems that companies in various industries and size ranges encounter in their trade with other EU countries and countries outside the EU, including the companies’ own views of which markets and subject areas should be emphasised in future negotiations. The survey also charts the companies’ use of, and ambitions for, direct measures to promote trade

 • Titel: What are the Barriers to Sweden's Foreign Trade? An Analysis of an Interview Survey of Swedish Companies
 • Utgiven: 2011
 • Språk: English
 • Format: PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 94
 • ISBN:

Relaterade publikationer

 • September 2010 | Rapporter

  Vad hindrar Sveriges utrikeshandel?

  Företagsundersökningen

  Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Kommerskollegium intervjuat ett representativt urval av svenska företag under hösten 2009 för att kartlägga vilka problem som företag i olika branscher och storleksklasser möter i handeln med andra EU‐länder och länder utanför EU, inklusive företagens syn på vilka marknader och sakområden som bör betonas i kommande förhandlingar. Undersökningen kartlägger även företagens användning av och önskemål om direkta handelsfrämjande åtgärder. Vi har även frågat företagen om en övergång till euron skulle underlätta utrikeshandel och om de upplever atttullar och andra handelshinder har ökat som följd av den ekonomiska krisen.

 • April 2005 | Rapporter

  Sverige och den inre marknaden

  Efter mer än tio års medlemskap i EU tycks Sverige fortfarande stå litet vid sidan av det europeiska arbetet. Sverige tar inte vara på de möjligheter som EU ger. Det visar Kommerskollegiums utredningar om företags, myndigheters och domstolars kunskap om och attityd till den inre marknaden. Detta är en kortversion av dessa totalt tre utredningar.

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies