Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Gender Impacts of International Trade and Trade Policy

– a case study of the FTA between Korea and the EU

This report begins with an overview of key questions related to trade and gender. It sets out to present the different conditions that women and men face in the labour market and the theoretical discussions that are currently taking place on the subject. It thereafter analyses the issue of trade and gender by looking at different sectors, stages in development, level of social security, informal markets, and other more societal issues. Finally, the FTA between Korea and the EU is analysed from a gender perspective.

 • Titel: Gender impacts of international trade and trade policy– a case study of the FTA between Korea and the EU
 • Utgiven: 2011
 • Språk: English
 • Format: PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 24
 • ISBN: 978-91-86575-14-4

Relaterade publikationer

 • Maj 2013 | Informationsmaterial

  Investeringsskyddsavtal (BITs)

  – så funkar de

  Ordet investeringsskydd används för att beskriva det skydd som länder garanterar att de ger till investerare från andra länder. Skyddet skapas genom ett internationellt avtal mellan investerarens hemland och värdlandet. Investeringsskyddsavtalen kallas på engelska ofta Bilateral Investment Treaties och förkortas BITs. I skriften kan du bland annat läsa om hur dessa avtal uppkommit, hur de fungerar och om Sverige och BITs. 

  Skriften finns även i en engelsk version.

 • Januari 2013 | Informationsmaterial

  Handling Services Trade Policy

  - the Swedish Experience

  Many government officials working with trade in services express similar challenges, such as the lack of reliable data, the challenges of coordinating national ministries and the need for dialogue with the private sector and other interest groups.

 • November 2012 | Rapporter

  Everybody is in Services

  – The Impact of Servicification in Manufacturing on Trade and Trade Policy

  Tillverkningsindustrin använder, producerar och säljer alltmer tjänster. Denna "tjänstefiering" av industrin har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. Denna rapport beskriver dessa förändringar i ekonomin, med fokus på Sverige, och diskuterar följderna för handel och handelspolitik. Den viktigaste slutsatsen är att handelspolitikens fokus bör ligga på "varor och tjänster", inte "varor eller tjänster", vilket fortfarande ofta är fallet.

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies