Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Practical Aspects of Border Carbon Adjustment Measures

- Using a Trade Facilitation Perspective to Assess Trade Costs

Border carbon adjustment (BCA) measures are being discussed as a response to concerns regarding carbon leakage and competitiveness in a number of OECD countries, although no country has implemented these types of BCA measures yet. This analysis aims to complement the studies done on legal and economic issues with a discussion on the practical challenges and costs relating to the different ways a BCA could be constructed.

 • Titel: Practical Aspects of Border Carbon Adjustment Measures- Using a Trade Facilitation Perspective to Assess Trade Costs
 • Utgiven: 2010
 • Språk: English
 • Format: PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 24
 • ISBN: 978-91-86575-10-6

Relaterade publikationer

 • December 2012 | Rapporter

  Handelsperspektiv på närproducerade livsmedel

  I den här skriften diskuteras de vanligaste argumenten för närproducerat ur ett handelsperspektiv, liksom de möjligheter en utvecklad handel med jordbruksprodukter kan ha för fattigdomsminskning i världen. Skriften inleds med en beskrivning av hur internationell handel med livsmedel bidrar till välfärd för samhället.

 • Maj 2012 | Rapporter

  Handel, transporter och konsumtion

  - Hur påverkas klimatet?

  Det finns många aspekter på handel och miljö. I den här rapporten skärskådar vi just klimataspekter på handel och transporter. Vi konstaterar att den vanliga bilden av fördelarna med närproducerat är kraftigt förenklad – ibland är den korrekt, ibland är den helt felaktig. Vi går igenom forskningen och försöker bena upp sambanden.

 • September 2009 | Rapporter

  Handel och klimat

  Juridiska och ekonomiska aspekter av klimatrelaterade gränsjusteringsåtgärder

  I den pågående klimatdiskussionen lyfts handelspolitiska åtgärder fram som ett sätt att möta klimatproblemen. EU och USA överväger att kombinera sina egna utstläppsbegränsningar med krav och restriktioner på importen. Överlappningarna mellan handelspolitik och klimatpolitik väcker frågor. Kommerskollegium har mot denna bakgrund gjort en analys av hur denna typ av krav på importen förhåller sig till WTO:s regler och om de har avsedd effekt. 

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies