Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Sweden’s Work with SPS-related Export Barriers

– A guide for Swedish Embassies on exports of processed food and agricultural products

In cooperation with a number of government agencies, the Swedish National Board of Trade launched a practical handbook describing how Sweden works with SPS-related export barriers at the start of 2012. Now the publication has also been translated into English.

 • Titel: Sweden’s Work with SPS-related Export Barriers – A guide for Swedish Embassies on exports of processed food and agricultural products
 • Utgiven: 2012
 • Språk: English
 • Format: Tryckt och PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 9
 • ISBN: 978-91-86575-52-6

Relaterade publikationer

 • Februari 2012 | Informationsmaterial

  Sveriges arbete med SPS-hinder

  - en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter

  I denna guide beskrivs kortfattat hur svenska departement och myndigheter samarbetar för att lösa problem som svenska exportörer stöter på i länder utanför EU på grund av utformningen eller tillämpningen av livsmedels-, växtskydds- eller djurhälsolagstiftningen i dessa länder. I slutet diskuteras vad personal på svenska ambassader kan göra för att bidra till att lösa dessa exportproblem.

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies