Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Informationsmaterial

Här finns material som exempelvis Kommerskollegiums presentationsbroschyr, praktiska guider, broschyrer riktade till företag, årsrapporter från Solvit och publikationer som pedagogiserar handelsfrågor.

 1. Oktober 2011 | Informationsmaterial | Svenska

  Köpa tjänster inom EU – dina rättigheter

  Köpa tjänster inom EU – dina rättigheter vänder sig både till företag och konsumenter som köper tjänster av företag inom EU. För att underlätta den gränsöverskridande handeln med tjänster har EU:s medlemsländer kommit överens om vilka regler och villkor som ska gälla. De finns samlade i det så kallade tjänstedirektivet. Foldern beskriver vilka krav som företag och privatpersoner kan ställa på företag som levererar tjänster.

 2. Mars 2011 | Informationsmaterial | Svenska

  Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

  I den här broschyren kan du läsa mer om hur du kan använda kontaktpunkterna för tjänster och vad EU:s fria rörlighet innebär för dig och ditt företag.

 3. September 2010 | Informationsmaterial | Svenska

  Inremarknadsguide för myndigheter

  Inremarknadsguide för myndigheter syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för myndigheter. Guiden tar upp de grundläggande rättsprinciper som styr EU:s inre marknad och bestämmelser som följer direkt av EU-fördraget.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies