Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Vägledning om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster

- Så påverkas myndigheter

Enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler ska myndigheter anmäla föreskriftsförslag som innehåller tekniska föreskrifter eller regler om e-tjänster till Kommerskollegium. Kommerskollegium anmäler sedan reglerna till EU-kommissionen i enlighet med EU:s anmälningsdirektiv ([EU] 2015/1535).

I den här vägledningen hittar myndigheter information som hjälper dem att avgöra om de ska anmäla sina föreskriftsförslag till EU-kommissionen och hur anmälningsproceduren går till i praktiken.

  • Titel: Vägledning om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster - Så påverkas myndigheter
  • Utgiven: 2016
  • Språk: Svenska
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 36
  • ISBN: 978-91-88201-10-2
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies