Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Faktablad OTGS 1 2012 Rules of Origin

The rules of origin are used to determine the economic nationality of products
and need to be fulfilled to be able to benefit from trade preferences.

  • Titel: Faktablad OTGS 1 2012 Rules of Origin
  • Utgiven: 2012
  • Språk: English
  • Format: Finns endast som PDF (laddas ner nedan)
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 2
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies