Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Faktablad 1 2012 Kontaktpunkten för varor

En vara som säljs i ett EU-land får normalt också säljas i alla andra EU-länder. Men i vissa fall, till exempel för att skydda hälsa och säkerhet, får myndigheter kräva att nationella produktregler följs. Kommerskollegium bistår företag med information om sådana regler och hjälper myndigheter att tillämpa EU:s varuförordning.

 • Titel: Faktablad 1 2012 Kontaktpunkten för varor
 • Utgiven: 2012
 • Språk: Svenska
 • Format: PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 2
 • ISBN:

Relaterade publikationer

 • November 2010 | Faktablad

  Faktablad 4 2010 Varuhandel i EU

  Handeln med varor inom EU omfattas av principen av fri rörlighet. För de flesta
  varor är reglerna gemensamma inom EU, men det finns undantag.

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies