Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Faktablad

Kommerskollegiums faktablad ger på en sida kortfattad information om aktuella handelspolitiska frågor.

 1. Transatlantic Standards Approval Scheme (TSAS)

  - Ett exempel

  Detta informationsblad ger en beskrivning av hur Transatlantic Standards Approval Scheme (TSAS) skulle kunna fungera i verkligheten. Den produkt som används i exemplet är kylskåp. Informationsbladet finns bara tillgängligt på engelska.

 2. Oktober 2015 | Faktablad | English

  Changes in EU Anti-Dumping Practice

  - Required by WTO Rules

  En förutsägbar handelspolitik i EU bygger på att den är i linje med världshandelsorganisationen WTO:s regler. Kinas anslutningsavtal med WTO innebär att EU behöver sluta använda en alternativ beräkningsmodell i anti-dumpningsundersökningar efter december 2016. 

 3. Juni 2015 | Faktablad | Svenska

  Hur investeringsskydd i handelsavtal påverkar Sveriges ”rätt att reglera”

  Kommerskollegium har analyserat utformningen av artiklarna "rättvis och skälig behandling" och "expropriation" som är centrala för investeringsskyddsdelen i handelsavtalet mellan EU och Kanada. Analysen visar att artiklarna har liten påverkan på Sveriges "rätt att reglera". Artiklarna har även jämförts med motsvarande artiklar i USA:s modellavtal, vilka USA utgår ifrån vid förhandlingar om investeringsskyddsavtal.

 4. Maj 2015 | Faktablad | Svenska

  Hälsoskyddsregler i TTIP - vad kan EU och USA uppnå tillsammans?

  Förhandlingarna om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) mellan EU och USA har satt fokus på frågan om hur våra hälsoskyddsregler påverkas. Kommerskollegiums utredning visar att syftet med TTIP inte är att sänka eller ta bort hälsoskyddsregler, utan att regler och procedurer ska tillämpas mer effektivt. Mer dialog och tekniskt samarbete är också viktiga mål som på sikt kan leda till mer harmoniserade regler och bättre hälsoskydd globalt sett.

 5. Januari 2015 | Faktablad | Svenska

  Vad är standarder?

  Standarder underlättar handel genom att minska informations- och anpassningskostnader för företag. Inom områden där det finns internationella standarder råkar inte företagen ut för att olika nationella lösningar försvårar handeln.

 6. November 2014 | Faktablad | Svenska

  En gemensam europeisk marknad

  EU:s inre marknad består av 31 länder. Mellan dessa länder ska varor, tjänster, personer och kapital utan problem kunna röra sig över gränserna.

 7. November 2014 | Faktablad | Svenska

  Fri rörlighet för tjänster inom EU

  Handeln med tjänster inom EU omfattas av principen om fri rörlighet. Det innebär att det ska vara samma villkor för företag att sälja tjänster i Marseille som i Malmö.

 8. November 2014 | Faktablad | Svenska

  Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA - TTIP

  EU och USA förhandlar just nu om ett frihandels- och investeringssavtal. Målsättningen med avtalet är att öka handeln och investeringarna.

 9. April 2014 | Faktablad | Svenska

  WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer - vad innebär det?

  I december 2013 enades handelsministrarna i WTO om ett avtal om förenklade handelsprocedurer (Agreement on Trade Facilitation). Avtalet syftar till att minska byråkratin och kostnaderna för internationell handel genom att tullhanteringen sker på ett effektivt, öppet och förutsägbart sätt. Syftet med avtalet är att underlätta handel och att minska korruption genom att förtydliga och förbättra det regelverksom redan finns i WTO.

 10. Maj 2013 | Faktablad | English

  Introduction to the EU Trade Defence Instruments

  The most frequent reason for the use of anti-dumping measures is to counter "unfair competition" and to create "a level playing field" in the international trade. Aspects of competition are, however, not considered in anti-dumping investigations. Anti-dumping measures are mainly benefiting third country exporters not facing anti-dumping duties, more than the EU producers that have requested protection. In addition, the protection comes at a high cost. Each 1 euro gained by the protected EU industry implies an extra cost of 4.5 euro for importers, user industry and consumers in the EU.

 11. Maj 2013 | Faktablad | English

  The Union Interest Test in Trade Defence Investigations

  The EU's interest as a whole, i.e. the 'Union interest test', must be taken into consideration before imposing TDI measures. The Union interest test is often highlighted by the Commission in WTO negotiations, as well as in various negotiations on free trade agreements as a 'WTO plus' requirement that goes beyond the WTO rules. However, the test is insufficient and does not cover all aspects of the Union's interest. In fact, real-world implications when assessing the
  Union's interest are seldom mentioned. This needs to be improved in the modernisation review!

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies