Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Augusti 2014 | Undervisningsmaterial | Svenska

  Varför handlar vi med omvärlden?

  Skriften beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur den internationella handeln ser ut idag. Genom publikationen vill Kommerskollegium också förklara varför handelsfrågorna är så viktiga för oss alla.

  Till skriften finns även en lärarhandledning med ett antal övningsuppgifter att använda i undervisningen, Varför handlar vi med omvärlden – övningar med lärarhandledning

 2. Juli 2014 | Undervisningsmaterial | Svenska

  Skolpaket - lärartext

  Lärartexten är ett stöd till Skolpaket - bilder som ger en introduktion till varför vi handlar med omvärlden samt ger en bild av hur svensk och internationell handel ser ut och introducerar det internationella regelverk som finns. 

 3. Juli 2014 | Undervisningsmaterial | Svenska

  Skolpaket - bilder

  Bilder för användning i undervisning på gymnasienivå. Till bilderna hör Skolpaket - lärartext. Bilderna ger en introduktion till varför vi handlar, ger en bild av hur svensk och internationell handel ser ut och introducerar det internationella regelverk som finns. 

 4. Maj 2014 | Rapporter | English

  Moving to Sweden

  Obstacles to the Free Movement of EU Citizens

  Citizens of the European Union (EU) have the right to visit, work, study and retire in other member states. The free movement of persons becomes more important for commerce as production assumes a more specialized and internationalized nature. Production can depend on fast access to the skills and expertise of a few specialists, and it should therefore be easy for them to move between production sites and customers in different member states.

  In this report the Swedish National Board of Trade focuses on the situation of EU citizens who want to move and work in Sweden. While in many ways, it is easy to live in Sweden as an EU citizen, obstacles still remain that need to be overcome. The report is an edited version of a 2013 report in Swedish: Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare.

 5. Maj 2014 | Rapporter | Svenska

  Åtgärder för en förbättrad inre marknad

  Denna rapport bygger på "Åtgärder för en förbättrad inre marknad", en rapport som Kommerskollegium publicerade 2012. Denna uppdaterade rapport återfinns också i boken "Vilket EU vill vi ha?" (Ratio, 2014). De ursprungliga förslagen för en förbättrad inre marknad är – två år senare – fortfarande relevanta. Därför finns de alla med i denna uppdaterade version av rapporten. På de områden där EU-lagstiftning har tillkommit eller där förslag föreligger har vi uppdaterat texten. Det gäller bland annat erkännande av yrkeskvalifikationer, möjlighet att öppna ett bankkonto, offentlig upphandling och immaterialrätt.

 6. April 2014 | Rapporter | English

  World Trade in the 21st Century

  In this report, the National Board of Trade summarises important trends that challenge conventional wisdom with respect to international trade. The report is based on previous analysis by the National Board of Trade and it describes:

  1. how production increasingly takes place in international networks
  2. the increased service content of trade - so called "servicification"
  3. the digitalisation of international trade

  Digitalisation is probably the most important of these three trends. On the one hand, it gives rise to completely new types of trade. On the other hand, it paves the way for servicification and further specialisation within international production networks.

 7. April 2014 | Rapporter | Svenska

  Solvit Sverige 2013

  Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

  I Solvit-rapporten från 2013 presenteras olika typer av ärenden som handlagts inom nätverket under året.

 8. April 2014 | Faktablad | Svenska

  WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer - vad innebär det?

  I december 2013 enades handelsministrarna i WTO om ett avtal om förenklade handelsprocedurer (Agreement on Trade Facilitation). Avtalet syftar till att minska byråkratin och kostnaderna för internationell handel genom att tullhanteringen sker på ett effektivt, öppet och förutsägbart sätt. Syftet med avtalet är att underlätta handel och att minska korruption genom att förtydliga och förbättra det regelverksom redan finns i WTO.

 9. Februari 2014 | Rapporter | Svenska

  Att flytta till Sverige

  - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare

  Medborgare i ett EU-land ska kunna röra sig fritt inom EU. Det är en av de fyra friheterna på EUs inre marknad; människor ska kunna flytta runt som de vill och kapital ska kunna föras fritt, likväl som varor och tjänster ska kunna köpas och säljas. I den här rapporten belyser Kommerskollegium förutsättningarna för EU-medborgare från andra länder som vill bosätta sig i Sverige.

  Denna rapport har översatts och omarbetats till en engelsk version: Moving to Sweden - Obstacles to the Free Movement of EU Citizens.

 10. Januari 2014 | Rapporter | English

  No Transfer, No Trade

  -The Importance of Cross-Border Data Transfers for Companies Based in Sweden

  Today, business and trade is totally dependent on data flows – data that has to be moved in order to make trade happen and for efficient running of companies. The world has gone digital. The possibility for companies, organisations, governments and individuals to move and share data is a precondition for this. While creating enormous opportunities, the digital age also raises important concerns, including the protection of personal information. With this report, we hope to improve the understanding of the issue of data transfers, especially how companies use data transfers as part of their everyday trade and thus how data protection and regulations affect their business opportunities.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies