Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Augusti 2004 | Rapporter | English

  Consequences of the WTO Agreements for Developing Countries

  In this report, the National Board of Trade contributes with its view of the consequences of the WTO agreements for developing countries, based on existing research and analysis. The report has been written at the request of the Swedish Parliament.

 2. Maj 2004 | Rapporter | Svenska

  Samordna retursystemen för dryckesförpackningar inom EU/EES

  Läs om möjligheter att samordna system för återvinning av dryckesförpackningar inom EU, Norge, Island och Liechtenstein. Slutsatser är att en samordning samtidigt skulle ge vinster för miljön, konsumenterna och den inre marknaden.

 3. Maj 2004 | Rapporter | English

  WTO-avtalens konsekvenser för u-länder

  I denna rapport bidrar Kommerskollegium med sin syn på WTO-avtalens konsekvenser för u-länderna utifrån tillgänglig forskning och analys. Rapporten är gjord på uppdrag av den svenska regeringen efter en beställning av riksdagen.

  Rapporten är främst bakåtblickande. Syftet med uppdraget har varit att sammanfatta hur u-länderna hittills har påverkats av WTO. Den nu pågående förhandlingsrundan ("Doharundan"), liksom de förhandlingsfrågor som ryms inom denna behandlas därför inte. Rapporten har således fokuserats på en utvärdering av effekterna av existerande bestämmelser i WTO om varuhandel, tjänstehandel, immaterialrätt och tvistlösning.

 4. Mars 2004 | Rapporter | Svenska

  EU:s nya medlemsländer

  Den här rapporten visar Sveriges handel med de tio medlemsländerna som kom med i EU 1 maj 2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Rapporten gavs ut samma år och visar bl.a att sedan 1995 hade den svenska exporten till de nya medlemsländerna mer än fördubblats och importen därifrån mer än tredubblats.

 5. Maj 2003 | Rapporter | Svenska

  Kina som medlem i WTO

  Syftet med denna rapport är att analysera konsekvenserna av Kinas WTO-anslutning, dels för handel med och investeringar i Kina, dels för WTO:s regelsystem. Med Kinas anslutningsavtal som utgångspunkt behandlar rapporten centrala åtaganden, implementeringen av dessa åtaganden och hur Kina under 2003 har hanterat sin nya roll som WTO-medlem.

 6. Maj 2003 | Rapporter | English

  Trade Facilitation

  - a Developing Country Issue

  This report focuses on the particular developing country perspective. It shows how trade facilitation can be conducted in all types of environment with the associated positive welfare effects as shown in the first part of the trade facilitation study. This second part demonstrates that even if the preconditions and requirements naturally varies a lot between developing countries, there are several aspects that are common and needs to be recognized. It further illustrates a vast array of possible cost efficient trade facilitation measures that might be extra suitable in a developing country context.

 7. Maj 2002 | Rapporter | Svenska

  Handbok för EU:s frihandelsavtal med Chile

  Svenska företag får bättre tillgång till den chilenska marknaden och de chilenska kommer lättare in på den europeiska marknaden. Det är resultatet av att EU och Chile slöt ett frihandelsavtal 2002. Handelsfrågorna spelar en överordnad roll i överenskommelsen, men avtalet innebär också ett närmare politiskt och ekonomiskt samarbete mellan länderna. Avtalet är det första i sitt slag som EU sluter med ett land i Latinamerika.

 8. Maj 2002 | Rapporter | English

  Trade Facilitation - Impact and Potential Gains

  - Impact and Potential Gains

  In this report, results from both previous studies, international as well as national, and the experiences of the Swedish business community and individual companies of various sizes and types have been compiled and analysed in order to make the picture of trade facilitation as complete as possible.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies