Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Maj 2008 | Rapporter | Svenska

  Problem för fri rörlighet på den inre marknaden

  2002 gav Utrikesdepartementet Kommerskollegium i uppdrag att utreda vilka inremarknadsområden inom EES som uppvisar problem för den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer. Enligt uppdraget skulle kollegiet sammanställa information från för kollegiet tillgängliga källor och redovisa problemen fördelade på typ, sektor och land.

 2. Maj 2008 | Rapporter | Svenska

  Säkerhet i leveranskedjan

  Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ?

  Antalet säkerhetsinitiativ som påverkar den internationella handeln har ökat stadigt efter terroristattackerna den 11 september 2001. Kraven på den internationella leveranskedjan blir allt fler, samtidigt som hela systemet med säkerhetskrav blir mer svåröverskådligt. SWEPRO (Sveriges råd för handelsprocedurer), som är ett svenskt forum för samarbete om handelsprocedurer, har därför efterlyst en mer samlad information om säkerhetsinitiativen och vilka effekter de har för den internationella handeln. Som ett svar på detta presenterar Kommerskollegium i denna rapport en kartläggning av de viktigaste initiativen, några av de ekonomiska studier som har gjorts på området och en detaljerad jämförelse av säkerhetsinitiativ i USA och EU.

 3. Maj 2008 | Rapporter | English

  The WTO decision on compulsory licensing

  On August 30, 2003, the World Trade Organization, WTO, accepted a set of new rules intended to improve access to medicines in developing countries. In this study, the National Board of Trade analyses whether this new set of rules can enable import of patented medicines to developing countries. There is a yearly review of the new rules in the Council for TRIPS in the WTO but so far it has not been a substantive review of the new system as such. 

 4. Maj 2008 | Rapporter | English

  The relationship between international trade and foreign direct investments for Swedish multinational enterprises

  This study is based on recent theoretical and empirical literature and examines how international trade and FDI are related by evaluating the impact of increased world economy and trade liberalization on the Swedish exports and foreign affiliate production.

 5. November 2006 | Rapporter | English

  Economic Implications of the Doha Round

  In this report, the Swedish National Board of Trade has analysed the possible economic outcome of the Doha Development Agenda (DDA). The new round of negotiations is named after the capital of Qatar, where it was launched in November 2001 by member states of the World Trade Organization (WTO).

 6. November 2005 | Rapporter | English

  How Can the Doha Negotiations Promote Development?

 7. November 2005 | Rapporter | Svenska

  Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling?

  I denna rapport redovisar Kommerskollegium vad WTO-förhandlingarna i praktiken bör resultera i för att gynna u-länders utveckling. Rapporten är en syntes av två större studier som kollegiet har gjort under 2005. Eftersom i stort sett samtliga förhandlingsområden har analyserats i dessa studier, har en stor del av kollegiets experter varit engagerade i arbetet.

 8. Juni 2005 | Rapporter | English

  Open for Business?

  A Comparative Analysis of the Trade Policies of the European Union, the United States, Canada and Japan

  This comparative analysis studies the trade policies of the four major industrialised trading nations or blocs: the EU, the US, Canada and Japan. The four countries are also known as “the Quad”. Using more than 70, mostly quantitative, indicators, it compares the openness for imports in industrial and agricultural goods as well as in services. Also included are the horizontal issues of free trade agreements and trade preferences towards developing countries.

 9. April 2005 | Rapporter | Svenska

  Sverige och den inre marknaden

  Efter mer än tio års medlemskap i EU tycks Sverige fortfarande stå litet vid sidan av det europeiska arbetet. Sverige tar inte vara på de möjligheter som EU ger. Det visar Kommerskollegiums utredningar om företags, myndigheters och domstolars kunskap om och attityd till den inre marknaden. Detta är en kortversion av dessa totalt tre utredningar.

 10. November 2004 | Rapporter | English

  Climate and Trade Rules: Harmony or Conflict?

  Harmony or Conflict?

  Climate change has been acknowledged as one of the most significant global environmental problems. This report investigates the relationship between the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), its Kyoto Protocol and WTO rules.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies