Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. December 2011 | Informationsmaterial | Svenska

  Inremarknadsguide för kommuner

  Denna guide håller på att uppdateras. Ny utgåva planeras komma ut under 2019.

  Inremarknadsguide för kommuner syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt. Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt; nationellt och lokalt. Sveriges kommuner fyller här en betydelsefull funktion och behöver därför ha god kännedom om EU-reglerna.

 2. December 2011 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Inremarknadsguide för kommuner

  Denna guide håller på att uppdateras. Ny utgåva planeras komma ut under 2019.

  Inremarknadsguide för kommuner syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt. Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt; nationellt och lokalt. Sveriges kommuner fyller här en betydelsefull funktion och behöver därför ha god kännedom om EU-reglerna.

 3. December 2011 | Rapporter | English

  Cross-border Public Procurement

  - an EU Perspective

  This study intends to take a look at cross-border procurement from an EU perspective; it contains a description of the nature, structure and economic importance of public procurement, inter alia on the basis of two concrete case studies. We also discuss the proposed EU instrument for achieving market symmetry; its rationale and objective as well as the potential problems it may create.

 4. Oktober 2011 | Informationsmaterial | Svenska

  Köpa tjänster inom EU – dina rättigheter

  Köpa tjänster inom EU – dina rättigheter vänder sig både till företag och konsumenter som köper tjänster av företag inom EU. För att underlätta den gränsöverskridande handeln med tjänster har EU:s medlemsländer kommit överens om vilka regler och villkor som ska gälla. De finns samlade i det så kallade tjänstedirektivet. Foldern beskriver vilka krav som företag och privatpersoner kan ställa på företag som levererar tjänster.

 5. Augusti 2011 | Faktablad | Svenska

  Faktablad 1 2011 Internationell handel

  Internationell handel innebär att arbetsuppgifter delas upp mellan länder så att varje land specialiserar sig på det som man är bra på. Specialiseringen gör det möjligt att få samma produktion med en mindre insats av arbete och andra resurser. Handel leder alltså till ökat välstånd och gynnar både Sverige och andra länder.

 6. Augusti 2011 | Rapporter | English

  Survey of e-commerce barriers within the EU

  20 examples of trade barriers in the digital internal market

  According to the Eurobarometer, 33 percent of consumers purchase products online within the EU, but only 7 percent do this across borders. There are several reasons for this level of fragmentation in the market, such as a low level of confidence in the Internet, a low level of broadband provision, deficient interoperability, cultural differences (with regard to language, payment methods, customer behaviour patterns) and barriers of a legal nature. In this report, the Board has focused on the last category. We highlight examples that demonstrate the legal barriers that companies face when they wish to expand their operations into other EU countries.

 7. Juli 2011 | Rapporter | English

  What are the Barriers to Sweden's Foreign Trade?

  An Analysis of an Interview Survey of Swedish Companies

  On behalf of the National Board of Trade, Statistics Sweden has interviewed a representative selection of Swedish companies during the autumn of 2009. These interviews were conducted in order to survey the problems that companies in various industries and size ranges encounter in their trade with other EU countries and countries outside the EU, including the companies’ own views of which markets and subject areas should be emphasised in future negotiations. The survey also charts the companies’ use of, and ambitions for, direct measures to promote trade

 8. Juni 2011 | Rapporter | English

  Securing High Investment Protection for EU Investors

  - a Review of EU Member States’ Model BITs

  The purpose of bilateral investment agreements (BITs) is to protect and promote investments by creating a stable and predictable legal investment environment. Stable and predictable conditions are key to investment decisions. Thus, the future of European BITs is central to companies investing abroad. 

 9. April 2011 | Rapporter | Svenska

  Kartläggning av e-handelshinder inom EU

  Kommerskollegium har i denna rapport kartlagt vilka hinder som drabbar e-handelsföretag, hur de påverkar företagens beteende och hur dessa kan lösas.

 10. April 2011 | Rapporter | English

  Made in Sweden?

  A New Perspective on the Relationship between Sweden’s Exports and Imports

  In this report, the National Board of Trade reviews the effects on trade due to the increased specialisation of production in the world economy - and thereby the fragmentation of manufacturing operations to various countries. The market has become increasingly global which has affected international trade and international dependence. This report describes how Sweden’s dependence on trade has been altered.

  Also available in Swedish version

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies