Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Februari 2012 | Faktablad | Svenska

  Faktablad 1 2012 Kontaktpunkten för varor

 2. Februari 2012 | Rapporter | English

  Paving the Way for Unfair Competition

  The Imposition of EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles from China

  Rapporten analyserar EU:s antidumpningstullar på importen av kakel från Kina ur ett kritiskt perspektiv. Analysen visar att EU:s antidumpningsförordning måste förändras på flera avgörande punkter om syftet med antidumpningsåtgärder ska vara att främja en effektiv konkurrens. Om ingen förändring av regelverket sker bidrar antidumpningstullarna endast till att främja en orättvis konkurrens där EU:s egen tillverkningsindustri gynnas till de europeiska konsumenternas nackdel.

 3. Februari 2012 | Rapporter | English

  The EU’s and the US’s Preferential Arrangements

  – a Comparison

  Various studies have shown how the cost of compliance with rules of origin often outweighs the benefits of the tariff preferences. The report "The impact of Rules of Origin on Trade" summarises existing literature which confirms that rules of origin often act as a barrier to trade by having negative effects on both utilisation of preferences and trade flows.

 4. Januari 2012 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet

  Denna vägledning syftar till att fungera som en metodhjälp för kommunerna då de ser över sina regler och ser till att dessa inte strider mot tjänstelagen och tjänstedirektivet. Det innebär att sådana krav som påverkar tjänsteverksamhet måste identifieras. Vidare måste en bedömning göras om dessa krav uppfyller principerna om icke-diskriminering, nödvändighet och proportionalitet. Checklistan längst bak i vägledningen visar på ett systematiskt sätt de olika steg som kommunen behöver gå igenom vid sin regelöversyn.

 5. December 2011 | Informationsmaterial | Svenska

  Inremarknadsguide för kommuner

  Denna guide håller på att uppdateras. Ny utgåva planeras komma ut under 2019.

  Inremarknadsguide för kommuner syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt. Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt; nationellt och lokalt. Sveriges kommuner fyller här en betydelsefull funktion och behöver därför ha god kännedom om EU-reglerna.

 6. December 2011 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Inremarknadsguide för kommuner

  Denna guide håller på att uppdateras. Ny utgåva planeras komma ut under 2019.

  Inremarknadsguide för kommuner syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, finns det vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler som medlemsländerna tillsammans har bestämt. Varje medlemsland har ansvar för att principerna respekteras och för att reglerna tillämpas korrekt; nationellt och lokalt. Sveriges kommuner fyller här en betydelsefull funktion och behöver därför ha god kännedom om EU-reglerna.

 7. December 2011 | Rapporter | English

  Cross-border Public Procurement

  - an EU Perspective

  This study intends to take a look at cross-border procurement from an EU perspective; it contains a description of the nature, structure and economic importance of public procurement, inter alia on the basis of two concrete case studies. We also discuss the proposed EU instrument for achieving market symmetry; its rationale and objective as well as the potential problems it may create.

 8. Oktober 2011 | Informationsmaterial | Svenska

  Köpa tjänster inom EU – dina rättigheter

  Köpa tjänster inom EU – dina rättigheter vänder sig både till företag och konsumenter som köper tjänster av företag inom EU. För att underlätta den gränsöverskridande handeln med tjänster har EU:s medlemsländer kommit överens om vilka regler och villkor som ska gälla. De finns samlade i det så kallade tjänstedirektivet. Foldern beskriver vilka krav som företag och privatpersoner kan ställa på företag som levererar tjänster.

 9. Augusti 2011 | Faktablad | Svenska

  Faktablad 1 2011 Internationell handel

  Internationell handel innebär att arbetsuppgifter delas upp mellan länder så att varje land specialiserar sig på det som man är bra på. Specialiseringen gör det möjligt att få samma produktion med en mindre insats av arbete och andra resurser. Handel leder alltså till ökat välstånd och gynnar både Sverige och andra länder.

 10. Augusti 2011 | Rapporter | English

  Survey of e-commerce barriers within the EU

  20 examples of trade barriers in the digital internal market

  According to the Eurobarometer, 33 percent of consumers purchase products online within the EU, but only 7 percent do this across borders. There are several reasons for this level of fragmentation in the market, such as a low level of confidence in the Internet, a low level of broadband provision, deficient interoperability, cultural differences (with regard to language, payment methods, customer behaviour patterns) and barriers of a legal nature. In this report, the Board has focused on the last category. We highlight examples that demonstrate the legal barriers that companies face when they wish to expand their operations into other EU countries.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies