Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Mars 2012 | Rapporter | English

  Business Reality and Trade Policy – Closing the Gap

  I den här rapporten sätts den ökande specialiseringen och globala värdekedjor i relation till handelspolitiken. Vi konstaterar att flera handelspolitiska instrument, till exempel, regler som fastställer en varas ursprung, inte tar hänsyn till denna utveckling och att de därför har dålig koppling till verkligheten. Vi påpekar även det märkliga i att EU fortsätter ta ut tullar på insatsvaror till EU:s egen industri.

 2. Mars 2012 | Rapporter | Svenska

  Solvit Sverige 2011

  Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

  I Solvit-rapporten från 2011 presenteras ärenden som belyser olika typer av frågor som handlagts inom nätverket under året. Ärendena är uppdelade på fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

 3. Februari 2012 | Informationsmaterial | Svenska

  Sveriges arbete med SPS-hinder

  - en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter

  I denna guide beskrivs kortfattat hur svenska departement och myndigheter samarbetar för att lösa problem som svenska exportörer stöter på i länder utanför EU på grund av utformningen eller tillämpningen av livsmedels-, växtskydds- eller djurhälsolagstiftningen i dessa länder. I slutet diskuteras vad personal på svenska ambassader kan göra för att bidra till att lösa dessa exportproblem.

 4. Februari 2012 | Rapporter | English

  Dumping or Competition?

  The EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles

  Denna skrift påvisar att ”prisdumpning” enligt WTO:s definition äger rum inom EU och att denna ”prisdumpning” inom EU anses utgöra normal konkurrens, då inga åtgärder föranleds. Analysen visar att EU:s antidumpningsförordning måste förändras på flera avgörande punkter om syftet med antidumpningsåtgärder ska vara att främja en effektiv konkurrens. Om ingen förändring av regelverket sker bidrar antidumpningstullarna endast till att främja en orättvis konkurrens där EU:s egen tillverkningsindustri gynnas till de europeiska konsumenternas nackdel.

 5. Februari 2012 | Rapporter | English

  Anti-Dumping or Unjustified Protection?

  The EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles

  Denna skrift analyserar EU:s antidumpningstullar på importen av kakel från Kina ur ett kritiskt perspektiv. Skriften anför att antidumpningsåtgärderna på importen av kakel från Kina är olämpliga. Det är inget uppenbart fall av prisdumpning, det är inte ett uppenbart fall av skada, och den skada som påvisas är sannolikt inte orsakad av den påstådda ”prisdumpningen”. Det är såldes svårt att identifiera något orsakssamband. Tilläggas bör att det är svårt att argumentera för att det skulle vara i EU:s intresse att införa antidumpningsåtgärderna.

 6. Februari 2012 | Faktablad | English

  Faktablad OTGS 1 2012 Rules of Origin

  The rules of origin are used to determine the economic nationality of products
  and need to be fulfilled to be able to benefit from trade preferences.

 7. Februari 2012 | Faktablad | Svenska

  Faktablad 1 2012 Kontaktpunkten för varor

 8. Februari 2012 | Rapporter | English

  Paving the Way for Unfair Competition

  The Imposition of EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles from China

  Rapporten analyserar EU:s antidumpningstullar på importen av kakel från Kina ur ett kritiskt perspektiv. Analysen visar att EU:s antidumpningsförordning måste förändras på flera avgörande punkter om syftet med antidumpningsåtgärder ska vara att främja en effektiv konkurrens. Om ingen förändring av regelverket sker bidrar antidumpningstullarna endast till att främja en orättvis konkurrens där EU:s egen tillverkningsindustri gynnas till de europeiska konsumenternas nackdel.

 9. Februari 2012 | Rapporter | English

  The EU’s and the US’s Preferential Arrangements

  – a Comparison

  Various studies have shown how the cost of compliance with rules of origin often outweighs the benefits of the tariff preferences. The report "The impact of Rules of Origin on Trade" summarises existing literature which confirms that rules of origin often act as a barrier to trade by having negative effects on both utilisation of preferences and trade flows.

 10. Januari 2012 | För myndigheter och kommuner | Svenska

  Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet

  Denna vägledning syftar till att fungera som en metodhjälp för kommunerna då de ser över sina regler och ser till att dessa inte strider mot tjänstelagen och tjänstedirektivet. Det innebär att sådana krav som påverkar tjänsteverksamhet måste identifieras. Vidare måste en bedömning göras om dessa krav uppfyller principerna om icke-diskriminering, nödvändighet och proportionalitet. Checklistan längst bak i vägledningen visar på ett systematiskt sätt de olika steg som kommunen behöver gå igenom vid sin regelöversyn.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies