Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Maj 2013 | Informationsmaterial | Svenska

  Enklare att sälja varor med EU:s kontaktpunkter

  Kontaktpunkten för varor är en tjänst som varje land inom EU och Norge erbjuder. Tjänsten hjälper företag med information om vilka nationella krav som kan finnas för en viss vara, både i Sverige och i EU. Broschyren beskriver hur företag kan använda kontaktpunkten för varor och vad EU:s fria rörlighet innebär för dem.

 2. Maj 2013 | Informationsmaterial | English

  Easier to sell products with the EU's contact points

  The Product Contact Point helps businesses by providing information on any national requirements for a particular product. This brochure describes how to use the Product Contact Point and what the principle of freedom of movement within the EU means to businesses.

 3. Maj 2013 | Informationsmaterial | English

  Provide services with EU’s points of single contact

  To make it easier for companies to come into contact with authorities in other EU countries, the web-based ”points of single contact” (PSC) have been created. Here one can easily access information and carry out ones company’s obligations, such as submitting applications, electronically. The leaflet describes how to use the PSCs and what the principle of free movement means for businesses.

 4. Maj 2013 | Informationsmaterial | Svenska

  Investeringsskyddsavtal (BITs)

  – så funkar de

  Ordet investeringsskydd används för att beskriva det skydd som länder garanterar att de ger till investerare från andra länder. Skyddet skapas genom ett internationellt avtal mellan investerarens hemland och värdlandet. Investeringsskyddsavtalen kallas på engelska ofta Bilateral Investment Treaties och förkortas BITs. I skriften kan du bland annat läsa om hur dessa avtal uppkommit, hur de fungerar och om Sverige och BITs. 

  Skriften finns även i en engelsk version.

 5. Maj 2013 | Rapporter | English

  Global Value Chains and the Transatlantic Trade and Investment Partnership

  The changing nature of trade through a geographical fragmentation of production, often referred to as global value chains, is becoming common knowledge among trade policymakers. With the launch of negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) it is natural to put insights related to the emergence of global value chains into practice in a trade negotiation of global significance. A global value chain perspective is the intuitive approach in any modern trade negotiation, but it becomes even more important when the world’s two largest and most advanced economies engage in a possible partnership.

   

 6. Maj 2013 | Informationsmaterial | Svenska

  WTO - Basfakta och knäckfrågor

  Skriften ger en snabb överblick över hur världshandelsorganisationen WTO fungerar och hur WTO-avtalen reglerar världens handel. 

 7. April 2013 | Rapporter | Svenska

  Solvit Sverige 2012

  Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

  I Solvit-rapporten från 2012 presenteras olika typer av ärenden som handlagts inom nätverket under året. Ärendena är uppdelade på fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

 8. April 2013 | Informationsmaterial | Svenska

  Affärer inom EU

  - din hemmamarknad

  Foldern tipsar företag som vill göra affärer inom EU om var de kan få kostnadsfri hjälp. Det handlar om användbara webbplatser för information, men också var företag kan få hjälp om de stöter på hinder.

 9. April 2013 | Faktablad | English

  The Shipping Clause in Trade Defence Investigations

  Anti-dumping and anti-subsidy measures enter into force the day after they are publically announced. This makes it difficult for importers to plan their business activities, as months may pass between placing an order and customs clearance. This brief explains why the European Commission's proposal on the shipping clause, in certain ways, fails to solve the importers' situation and suggests how the proposal could be improved in order to address these weaknesses.

 10. April 2013 | Faktablad | English

  The Analogue Country Method in Anti-Dumping Investigations

  According to the EU anti-dumping regulation, the calculation of dumping for companies in a non-market economy should be based on values from an analogue country. In this brief, the National Board of Trade discusses some weaknesses with the current analogue country method, and suggests amendments on how the Regulation could be improved in order to address them.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies