elektriker.jpg

Seminarium: Nyttan med att delta i standardiseringsarbete

Hur fungerar egentligen standardisering? Hur kan myndigheter använda standarder? Vad finns det för fördelar med att samarbeta?
Hjärtligt välkommen till en fullspäckad förmiddag på Kommerskollegium!

Tid: 25 september kl. 9.00–12.00
Registrering och kaffe från kl. 8.30
Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89, plan 5
VISA PÅ KARTA

 
Dagordning

9:00 

Inledning
Oscar Wåglund Söderström och Kristina Loboda, Kommerskollegium

Fakta om standardisering. 
Kristina Loboda, Kommerskollegium

9:15 Standarder i relation till lagstiftning 
Kristina Loboda, Kommerskollegium
9:45

Samarbete ger positiva effekter - tidigare erfarenheter och framtida möjligheter:
Myndighetsperspektiv på standardisering 
Sara Elfving, Boverket
SIS, SEK Svensk Elstandard och ITS berättar om tidigare erfarenheter. Erik Eklund, SIS, Thomas Korssell, SEK  Svensk Elstandard och Thomas Borglin, ITS

10:15 Q & A
10:30  Fika
10:45 

Gruppdiskussioner:
Grupp a) Hur kan myndigheter använda standarder  (referensgivning)?
Hiba Zeydi, Kristina Loboda, Kommerskollegium och Sara  Elfving, Boverket
Grupp b) Deltagande i standardiseringsarbete 
Erik Eklund, SIS, Thomas Korssell, SEK Svensk Elstandard och Thomas Borglin, ITS

11:30  Sammanfattning


Anmälan

Anmälan sker via e-post till kristina...@kommers.se  senast den 15 september. OBS, i anmälan: ange vilken diskussionsgrupp (a eller b ovan) som du önskar delta i samt svara på och bifoga vår enkät. Tack!

Välkommen!

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies