seminariessida_mick_huvudbild.jpg

Seminarier

Här hittar du publika seminarier som Kommerskollegium anordnar. Du kan också läsa mer till höger om de genomförda seminarierna.

  • Frukostseminarium: Svensk handel efter Brexit Hur kommer den europeiska spelplanen att se ut när Storbritannien lämnar EU? Finns det några goda alternativ till det vi har i dag? Hur påverkas företagen som handlar? Kom och lyssna på en diskussi...

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies