seminariessida_mick_huvudbild.jpg

Seminarier

Här hittar du publika seminarier som Kommerskollegium anordnar. Du kan också läsa mer till höger om de genomförda seminarierna.

  • Svensk utrikeshandel efter GDPR Hur påverkas Sveriges utrikeshandel av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR och hur blir det med den personliga integriteten när dataflödena ökar? Vad händer med datarörligheten och handeln...

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies