seminariessida_mick_huvudbild.jpg

Seminarier

Här hittar du publika seminarier som Kommerskollegium anordnar. Du kan också läsa mer till höger om de genomförda seminarierna.

  • 21 June: Digital Economy, Trade and Development The digital economy and e-commerce are becoming increasingly important in everyday life, with significant implications for the future of trade, production and development. The event will address...

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies