Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

Fax: 08-30 67 59

Anna Hallam
08-690 48 64
Vikarierande enhetschef
Evangelos Koutalas
08-690 48 34
Enhetsassistent
Ingrid Berglund
08 690 4821
Tjänstehandel inkl. e-handelsförhandlingarna, handel och investeringar samt USMCA
Åsa Christiansson
08-690 48 28
Samordnare för utvecklingssamarbetet
Anna Egardt
08-690 48 68
Offentlig upphandling och immaterialrätt på EU:s inre marknad, inom WTO (GPA, TRIPS) samt i EU:s bilaterala avtal
Emilie Eriksson
08-690 49 34
Offentlig upphandling, WTO-rätt
Jonas Hallberg
08-690 48 42
Investeringsrätt, investeringsförenkling, investeringar
Maria Johem
08-690 48 54
Tullar, Informationsteknikavtalet, ITA, WTO:s tullvärdeavtal
Malika Mahjoub
08-690 49 02
Projektadministratör inom utvecklingssamarbetet: administration, resebyråkontakter, flyg- och hotellbokningar
Lisa McGuirk
08 690 4855
Djur- och växthälsa kopplat till handel (SPS)
Kristina Olofsson
08-690 48 83
Jordbruksfrågor
Isaac Ouro-Nimini. Tchakolli
08-690 49 31
WTO-samordnare, tjänstehandel med fokus på utvecklingsländer, Gats
Johanna Weibull
08-690 48 98
Tullfrågor, tullsuspensioner och kvoter, subventioner, handelspolitiska skyddsinstrument, antidumpning, EU:s antidumpningsförordning

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies