Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

Fax: 08-30 67 59

Tanja Rasmusson
08-690 48 74
Enhetschef
Susanne Hellqvist
08-690 48 34
Assistent, importlicensärenden
Isabelle Ahlström
08-690 48 03
SPS-avtalet, SPS i bilaterala förhandlingar, analys av regelförenklingar (livsmedel & jordbruksprodukter)
Sara Emanuelsson
08-690 49 74
WTO-samordnare
Anna Egardt
08-690 48 68
Offentlig upphandling och immaterialrätt på EU:s inre marknad, inom WTO (GPA, TRIPS) samt i EU:s bilaterala avtal
Anna Hallam
08-690 48 64
Ansvarig Liberia-projektet, tjänstehandel/GATS-avtalet
Jonas Hallberg
08-690 48 42
Handel och investeringar (inklusive investeringsskydd), bilaterala investeringsavtal
Marcus Hansen-Fure
Teknisk rådgivare inom WTO Accession Project i Monrovia, Liberia
Maria Johem
08-690 48 54
Tullförhandlingar, tullvärde
Lina Kamara
08-690 48 94
Utvecklingssamarbete, SPS (hälsoskyddsregler), Liberiaprojektet
Mattias Karlson Jernbäcker
Teknisk rådgivare, Monrovia, Liberia
Malika Mahjoub
08-690 49 02
Programadministratör
Kristina Olofsson
08-690 48 83
Jordbruks- och livsmedelsfrågor
Jan Olsson
08-690 48 86
Programcontroller
Magnus Rentzhog
08-690 48 51
Tjänstehandel/GATS-avtalet, e-handel, handel och konkurrens, digitala ekonomin
Julian Sievers
08-690 48 13
Utredare, projektledare utvecklingssamarbete, kommittén för handelspolitiska skyddsinstrument
Björn Strenger
08-690 48 62
Antidumpning, kommittén för handelspolitiska skyddsinstrument

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies