Enheten för Handel och tekniska regler

Fax: 08-30 67 59

Oscar Wåglund Söderström
08-690 49 10
Enhetschef, kommerseråd
Pia Österman
08-690 48 01
Enhetsassistent
Ingrid Berglund
08-690 48 21
Bilaterala och regionala avtal: Syd- och Centralamerika, Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (EPA-avtalen)
Linda Bodén
+46-8-690 48 63
TBT, internationellt regulativt samarbete
Anamaria Deliu
08-690 49 13
Bilaterala och regionala avtal: Mellanöstern, Nordafrika, Östeuropa och Centralasien
Sara Emanuelsson
08-690 49 74
TBT, internationellt regulativt samarbete
Fredrik Gisselman
08-690 49 33
Handel och miljömässig hållbarhet, Agenda 2030
Iness Hadji
08-690 48 02
EU:s varuförordning 764/2008, marknadskontroll
Henrik Isakson
08-690 49 07
Frihandelsavtal, brexit
Tomas Jonsson
08-690 49 08
Utredare
Anders Karlsson
08-690 48 33
TBT, internationellt regulativt samarbete
Amelie Kvarnström
08-690 48 39
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030
Kristina Loboda
08-690 49 75
Standardisering, tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Johanna Nyman
08-690 48 56
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Isabel Roberth
08-690 49 57
Handel och ekonomisk hållbarhet, Agenda 2030
Anna Sabelström
08-690 48 43
Planering/verksamhetsutveckling, Bilaterala och regionala avtal, TTIP-samordning, Nordamerika, Oceanien, EFTA, Centralasien, Östra Partnerskapet, Ryssland
Felinda Wennerberg
08-690 49 43
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Annika Widell
08-690 48 44
Bilaterala och regionala avtal, Södra och östra Asien
Karolina Zurek
08-690 49 59
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030, projektledare Trade Academy

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies