Enheten för Handel och tekniska regler

Fax: 08-30 67 59

Oscar Wåglund Söderström
08-690 49 10
Enhetschef, kommerseråd
Pia Österman
08-690 48 01
Enhetsassistent
Ingrid Berglund
08-690 48 21
Bilaterala och regionala avtal: Syd- och Centralamerika, Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (EPA-avtalen)
Linda Bodén
+46-8-690 48 63
TBT, internationellt regulativt samarbete
Anamaria Deliu
08-690 49 13
Bilaterala och regionala avtal: Mellanöstern, Nordafrika, Östeuropa och Centralasien
Fredrik Gisselman
+46-8-690 49 33
+46-73-424 49 33
Trade and environmental sustainability, 2030 Agenda
Iness Hadji
08-690 48 02
EU:s varuförordning 764/2008, marknadskontroll
Cyrille Hugon
08-690 48 70
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535, EU:s varuförordning 764/2008, fri rörlighet för varor
Henrik Isakson
08-690 49 07
Frihandelsavtal, TTIP, projektledare Trade Academy
Marianne Jönsson
08-690 48 84
Handel och miljö, Agenda 2030
Anders Karlsson
08-690 48 33
TBT, internationellt regulativt samarbete
Amelie Kvarnström
08-690 48 39
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030
Kristina Loboda
08-690 49 75
Standardisering, tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535, projektledare Ukraina
Heidi Lund
08-690 49 25
073-424 49 25
TBT, internationellt regulativt samarbete, marknadskontroll
Ingela Mohlin
08-690 48 91
TBT, internationellt regulativt samarbete, TTIP
Johanna Nyman
08-690 48 56
Utredare
Isabel Roberth
08-690 49 57
Handel och ekonomisk hållbarhet, Agenda 2030
Anna Sabelström
08-690 48 43
Planering/verksamhetsutveckling, Bilaterala och regionala avtal, TTIP-samordning, Nordamerika, Oceanien, EFTA, Centralasien, Östra Partnerskapet, Ryssland
Annika Widell
08-690 48 44
Bilaterala och regionala avtal, Södra och östra Asien
Hiba Zeydi
08-690 48 07
073-424 48 07
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Karolina Zurek
08-690 49 59
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies