Enheten för Handel och tekniska regler

Fax: 08-30 67 59

Oscar Wåglund Söderström
08-690 49 10
Enhetschef, kommerseråd
Pia Österman
08-690 48 01
Enhetsassistent
Nesli Almufti
08 690 4887
Handelshinder (TBT)
Sara Emanuelsson
08-690 49 74
TBT, internationellt regulativt samarbete
Fredrik Gisselman
08-690 49 33
Handel och miljömässig hållbarhet, Agenda 2030
Iness Hadji
08-690 48 02
Bilaterala och regionala avtal: Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika (Mena)
Henrik Isakson
08-690 49 07
Brexitsamordnare. Övergripande bilaterala och regionala avtal, och ansvar för Afrika söder om Sahara, Sydasien, EPA. Utvecklingssamarbete med Bangladesh.
Anders Karlsson
08-690 48 33
TBT, internationellt regulativt samarbete
Malin Ljungkvist
08 690 48 91
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030
Kristina Loboda
08-690 49 75
Standardisering, tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Heidi Lund
08-690 49 25
073-424 49 25
TBT, internationellt regulativt samarbete
Johanna Nyman
08-690 48 56
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Katarina Paul
08 690 4808
Isabel Roberth
08-690 49 57
Handel och ekonomisk hållbarhet, Agenda 2030
Anna Sabelström
08-690 48 43
Planering och verksamhetsutveckling. Bilaterala och regionala avtal. Ansvar för USA, Kanada (Ceta) och Nya Zeeland.
Emma Sävenborg
08 690 4871
Australien, Asean-länderna, Turkiet, Östliga partnerskapet (fd Sovjetunionen)
Felinda Wennerberg
08-690 49 43
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Annika Widell
08-690 48 44
Bilaterala och regionala avtal: Kina, Japan och Sydkorea.
Karolina Zurek
08-690 49 59
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030, projektledare Trade Academy

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies