Enheten för Internationell handelsutveckling

Fax: 08-30 67 59

Michael Koch
08-690 48 41
Enhetschef
Eva Hellerstedt
08-690 49 54
Enhetsassistent
Nesli Almufti
08-690 48 87
Open Trade Gate Sweden, projektledare Ecuador
Per Altenberg
08-690 49 26
Ekonomisk analys, globala värdekedjor, OECD
Magnus Andersson
08-690 48 65
Internationella sanktioner
Pär Ericson
08-690 48 09
Open Trade Gate Sweden, importlicenser
Evelina Eriksson
08-690 48 47
Licenshandläggare
Ulf Eriksson
08-690 48 79
EU:s marknadstillträdesstrategi, ryska virkeskvoter
Anna Graneli
08-690 48 72
Ekonomiska analyser, handelsstatistik
Jonas Kasteng
08-690 48 45
Ursprungsregler
Camilla Prawitz
08-690 48 52
Ekonomiska analyser, handelsstatistik
Åsa Sandström
08-690 48 58
Handelsprocedurer, GSP, tillsyn handelskammare
Julian Sievers
08-690 48 13
Open Trade Gate Sweden, projektledare Zambia
Petter Stålenheim
08-690 48 49
Handelsstatistik, ekonomisk analys, globala värdekedjor
Emma Wallfelt
08-690 48 59
Utredare
Anneli Wengelin
08-690 48 57
Handelsprocedurer, SWEPRO-kansliet, tillsyn handelskammare, projektledare Trade Academy
Beatrice Waithera Githanga
08-690 48 06
Handläggare
Christopher Wingård
08-690 48 61
Ursprungsregler, skolmaterial, TPC, projektledare Makedonien

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies