Enheten för Internationell handelsutveckling

Fax: 08-30 67 59

Michael Koch
08-690 48 41
Enhetschef
Eva Hellerstedt
08-690 49 54
Enhetsassistent
Sonia Albarello
08-690 48 69
Ämnesråd, Open Trade Gate Sweden
Nesli Almufti
08-690 48 87
Open Trade Gate Sweden
Per Altenberg
08-690 49 26
Ekonomisk analys, globala värdekedjor
Tanja Calafatis
08-690 48 65
Internationella sanktioner
Pär Ericson
08-690 48 09
Programadministratör, importlicensärenden
Ulf Eriksson
08-690 48 79
EU:s marknadstillträdesstrategi, ryska virkeskvoter, övergripande importlicensfrågor
Anna Graneli
08-690 48 72
Handel och utvecklingsländer, ekonomiska analyser
Jonas Kasteng
08-690 48 45
Ursprungsregler
Malin Ljungkvist
08-690 48 71
Utredare
Camilla Prawitz
08-690 48 52
OECD, handelsstatistik, ekonomiska analyser
Åsa Sandström
08-690 48 58
Ursprungsregler, GSP
Petter Stålenheim
08-690 48 49
Handelsstatistik, utrikeshandel med varor och tjänster, ekonomisk analys
Anneli Wengelin
08-690 48 57
Handelsprocedurer, SWEPRO-kansliet, tillsyn handelskammare
Christopher Wingård
08-690 48 61
Ursprungsregler, kontaktperson för gymnasieskolor, samordning EU:s handelspolitiska kommitté

Importlicenser för järn- och stålvaror samt teko

Fax: 08-30 67 59

Pär Ericson
08-690 48 09

073-424 48 09
Programadministratör, importlicensärenden
Evelina Eriksson
08-690 48 87

073-424 48 87
Importlicenser

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies