Enheten för Internationell handelsutveckling

Fax: 08-30 67 59

Michael Koch
08-690 48 41
Enhetschef
Eva Hellerstedt
08-690 49 54
Enhetsassistent
Per Altenberg
08-690 49 26
Ekonomisk analys, OECD, protektionism
Magnus Andersson
08-690 48 65
Internationella sanktioner
Anamaria Deliu
08-690 49 13
Open Trade Gate Sweden
Pär Ericson
08-690 48 09
Open Trade Gate Sweden, importlicenser
Ulf Eriksson
08-690 48 79
EU:s marknadstillträdesstrategi, ryska virkeskvoter
Cyrille Hugon
08-690 48 70
Open Trade Gate Sweden
Hannes Jägerstedt
08-690 48 69
Ekonomisk analys och handelsstatistik
Jonas Kasteng
08-690 48 45
Ursprungsregler
Camilla Prawitz
08-690 48 52
Ekonomiska analyser, handelsstatistik
Åsa Sandström
08-690 48 58
Handelsprocedurer, GSP, tillsyn handelskammare
Julian Sievers
08-690 48 13
Open Trade Gate Sweden, projektledare Zambia
Andrea Soldan
08-690 49 49
Open Trade Gate Sweden
Petter Stålenheim
08-690 48 49
Handelsstatistik, ekonomisk analys, globala värdekedjor
Emma Wallfelt
08-690 48 59
Open Trade Gate Sweden
Anneli Wengelin
08-690 48 57
Handelsprocedurer, SWEPRO-kansliet, brexit
Christopher Wingård
08-690 48 61
Ursprungsregler, skolmaterial, Trade Policy Committee

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies