Enheten för EU:s inre marknad

Fax: 08-30 67 59

Agnès Courades Allebeck
08-690 48 46
Enhetschef
Carina Örnhall
08-690 49 44
Assistent, administratör för informationssystemet IMI
Fredrik Ahlstedt
08 690 49 36
Tjänstedirektivet, Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Colette Beek
08-690 49 47
Single Digital Gateway, webbportalen Ditt Europa, Informationssystemet IMI
Ralph Eliasson
08-690 48 26
EU-helpdesken, tjänstedirektivet, genomförandedatabasen, webbportalen Ditt Europa
Anna Graneli
08 690 4872
Ekonomisk analys
Waltraud Heinrich
08-690 48 16
Kontaktpunkten för varor, Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Mattias Karlson Jernbäcker
08-690 48 97
E-handel och digitalisering, Inremarknadsguider
Tomas Lindell
08-690 4829
Tjänstedirektivet
Olivier Linden
08-690 48 31
EU-rättsliga frågor, e-handel och digitalisering
Emma Lund
08-690 49 23
Ekonomisk analys, utstationering, kontaktpunkten för arbetstagare
Lena Nordquist
08-690 49 37
EU-rättsliga frågor, inremarknadsguider, immaterialrätt
Sara Sandelius
08-690 48 93
Inremarknadsstrategier, offentlig upphandling, utstationering, kontaktpunkten för arbetstagare
Charlotte von Mentzer
08-690 48 76
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Hiba Zeydi
08-690 48 07
073-424 48 07
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, tjänstedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies