Enheten för EU:s inre marknad

Fax: 08-30 67 59

Agnès Courades Allebeck
08-690 48 46
Enhetschef
Carina Örnhall
08-690 49 44
Assistent, administratör för informationssystemet IMI
Fredrik Ahlstedt
08 690 49 36
Kontaktpunkten för tjänster, tjänstedirektivet
Colette Beek
08-690 49 47
Portalen "Ditt Europa", Informationssystemet IMI
Ulrika Båth Bertram
08-690 48 77
Tjänstedirektivet
Erik Dahlberg
08-690 48 75
Ekonomiska analyser, kontaktpunkten för varor
Ralph Eliasson
08-690 48 26
Genomförandedatabasen, portalen "Ditt Europa", tjänstedirektivet
Anton Karlsson
08-690 49 08
E-handel, digitalisering
Ola Landström
08-690 48 25
E-handel, utstationeringsdirektivet
Tomas Lindell
08-690 49 43
EU-rättsliga frågor, Kontaktpunkten för tjänster, Yrkeskvalifikationsdirektivet, Förlikningsorgan enligt lagen om elektroniska vägtullsystem
Marita Ljunggren
08-690 48 32
Tjänstedirektivet
Lena Nordquist
08-690 49 37
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, fri rörlighet för varor
Agnes Nordwall
08 690 48 12
Ekonomiska analyser
Sara Sandelius
08-690 48 93
Inre marknadsstrategin
Andrea Soldan
08-690 49 49
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Ilja Tykesson
08-690 49 46
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, fri rörlighet för personer: sociala rättigheter, Kontaktpunkten för arbetstagare

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies