Administrativa enheten

Fax: 08-30 67 59

Mikael Bonthelius
08-690 48 18
Ekonomi och finansiering, upphandlingsstöd, controlling
Åsa Ljungqvist Wihl
08-690 48 04
Dokument- och ärendehantering, arkiv och registratur
Peter Lundström
08-690 49 04
IT-systemsamordning, lokalfrågor, inköp, support och uppföljning
Laila Niemelä
08- 690 48 96
Upphandling
Charlotte Norell
08-690 48 37
Administration HR, lön
Charlie Olofsson
08-690 49 12
IT-ansvarig
Karin Post
08-690 49 55
073-424 49 55
HR-ansvarig
Anna Renman
08-690 48 81
Chefsjurist

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies