WTO

Kristina Olofsson
08-690 48 83
Jordbruksfrågor
Anna Egardt
08-690 48 68
Offentlig upphandling och immaterialrätt på EU:s inre marknad, inom WTO (GPA, TRIPS) samt i EU:s bilaterala avtal
Anna Hallam
08-690 48 64
Vikarierande enhetschef
Maria Johem
08-690 48 54
Tullar, Informationsteknikavtalet, ITA, WTO:s tullvärdeavtal
Jonas Hallberg
08-690 48 42
Investeringsrätt, investeringsförenkling, investeringar
Sara Sandelius
08-690 48 93
Inremarknadsstrategier, offentlig upphandling, utstationering, kontaktpunkten för arbetstagare

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies