EU:s inre marknad

Ralph Eliasson
08-690 48 26
Genomförandedatabasen, portalen "Ditt Europa", tjänstedirektivet
Petter Stålenheim
08-690 48 49
Handelsstatistik, ekonomisk analys, globala värdekedjor
Anna Egardt
08-690 48 68
Offentlig upphandling och immaterialrätt på EU:s inre marknad, inom WTO (GPA, TRIPS) samt i EU:s bilaterala avtal
Carina Örnhall
08-690 49 44
Assistent, administratör för informationssystemet IMI
Fredrik Ahlstedt
08 690 49 36
Tjänstedirektivet, Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Colette Beek
08-690 49 47
Portalen "Ditt Europa", Informationssystemet IMI, kontaktpunkten för varor
Lena Nordquist
08-690 49 37
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, fri rörlighet för varor
Andrea Soldan
08-690 49 49
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies