MedarbetareGD

Kommerskollegiums generaldirektör:

Anna Stellinger
08-690 49 90
Generaldirektör
Monica Karlsson
08-690 49 06
GD-sekreterare


Kommunikationsenheten


Fax: 08-30 67 59
 

Cecilia Parkert
08-690 48 17
Kommunikationschef
Alexandra Forsberg
08-690 48 89
Enhetsassistent
Anders Gillbring
08-690 49 01
Grafisk formgivare, trycksaksansvarig
Signe Hagerman
08-690 49 18
Kommunikatör, bibliotekarie
Alexandra Hernadi
08-690 48 88
Kommunikationsansvarig
Nataliya Hulusjö
08-690 49 76
Kommunikationsstrateg, Seminarier och evenemang
Ingrid Lindeberg
08-690 48 66
Kommunikationsstrateg, Mediakontakter m m
Loise Näsvall
08-690 48 38
Kommunikatör


Enheten för EU:s inre marknad

Fax: 08-30 67 59

Agnès Courades Allebeck
08-690 48 46
Enhetschef
Carina Örnhall
08-690 49 44
Assistent, administratör för informationssystemet IMI
Fredrik Ahlstedt
08 690 49 36
Kontaktpunkten för tjänster, tjänstedirektivet
Colette Beek
08-690 49 47
Portalen "Ditt Europa", Informationssystemet IMI
Ulrika Båth Bertram
08-690 48 77
Tjänstedirektivet
Erik Dahlberg
08-690 48 75
Ekonomiska analyser, kontaktpunkten för varor
Ralph Eliasson
08-690 48 26
Genomförandedatabasen, portalen "Ditt Europa", tjänstedirektivet
Anton Karlsson
08-690 49 08
E-handel, digitalisering
Ola Landström
08-690 48 25
E-handel, utstationeringsdirektivet
Tomas Lindell
08-690 49 43
EU-rättsliga frågor, Kontaktpunkten för tjänster, Yrkeskvalifikationsdirektivet, Förlikningsorgan enligt lagen om elektroniska vägtullsystem
Marita Ljunggren
08-690 48 32
Tjänstedirektivet
Lena Nordquist
08-690 49 37
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, fri rörlighet för varor
Agnes Nordwall
08 690 48 12
Ekonomiska analyser
Sara Sandelius
08-690 48 93
Inre marknadsstrategin
Andrea Soldan
08-690 49 49
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Ilja Tykesson
08-690 49 46
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, fri rörlighet för personer: sociala rättigheter, Kontaktpunkten för arbetstagare


Enheten för Handel och tekniska regler

Fax: 08-30 67 59

Oscar Wåglund Söderström
08-690 49 10
Enhetschef, kommerseråd
Pia Österman
08-690 48 01
Enhetsassistent
Ingrid Berglund
08-690 48 21
Bilaterala och regionala avtal: Syd- och Centralamerika, Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (EPA-avtalen)
Linda Bodén
+46-8-690 48 63
TBT, internationellt regulativt samarbete
Anamaria Deliu
08-690 49 13
Bilaterala och regionala avtal: Mellanöstern, Nordafrika, Östeuropa och Centralasien
Sara Emanuelsson
08-690 49 74
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Iness Hadji
08-690 48 02
EU:s varuförordning 764/2008, marknadskontroll
Cyrille Hugon
08-690 48 70
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535, EU:s varuförordning 764/2008, fri rörlighet för varor
Henrik Isakson
08-690 49 07
Frihandelsavtal, TTIP, projektledare Trade Academy
Marianne Jönsson
08-690 48 84
Handel och miljö, Agenda 2030
Anders Karlsson
08-690 48 33
TBT, internationellt regulativt samarbete
Amelie Kvarnström
08-690 48 39
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030
Kristina Loboda
08-690 49 75
Standardisering, tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535, projektledare Ukraina
Heidi Lund
08-690 49 25
073-424 49 25
TBT, internationellt regulativt samarbete, marknadskontroll
Ingela Mohlin
08-690 48 91
TBT, internationellt regulativt samarbete, TTIP
Isabel Roberth
08-690 49 57
Utredare
Anna Sabelström
08-690 48 43
Planering/verksamhetsutveckling, Bilaterala och regionala avtal, TTIP-samordning, Nordamerika, Oceanien, EFTA, Centralasien, Östra Partnerskapet, Ryssland
Annika Widell
08-690 48 44
Bilaterala och regionala avtal, Södra och östra Asien
Hiba Zeydi
08-690 48 07
073-424 48 07
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Karolina Zurek
08-690 49 59
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030


Enheten för Internationell handelsutveckling

Fax: 08-30 67 59

Michael Koch
08-690 48 41
Enhetschef
Eva Hellerstedt
08-690 49 54
Enhetsassistent
Sonia Albarello
08-690 48 69
Ämnesråd, Open Trade Gate Sweden
Nesli Almufti
08-690 48 87
Open Trade Gate Sweden
Per Altenberg
08-690 49 26
Ekonomisk analys, globala värdekedjor
Tanja Calafatis
08-690 48 65
Internationella sanktioner
Pär Ericson
08-690 48 09
Programadministratör, importlicensärenden
Ulf Eriksson
08-690 48 79
EU:s marknadstillträdesstrategi, ryska virkeskvoter, övergripande importlicensfrågor
Anna Graneli
08-690 48 72
Handel och utvecklingsländer, ekonomiska analyser
Olle Grünewald
08-690 48 73
OECD, handelsstatistik, ekonomiska analyser
Jonas Kasteng
08-690 48 45
Ursprungsregler
Malin Gunnarsson Ljungkvist
08-690 48 71
Utredare
Åsa Sandström
08-690 48 58
Ursprungsregler, GSP
Petter Stålenheim
08-690 48 49
Handelsstatistik, utrikeshandel med varor och tjänster, ekonomisk analys
Anneli Wengelin
08-690 48 57
Handelsprocedurer, SWEPRO-kansliet, tillsyn handelskammare
Christopher Wingård
08-690 48 61
Ursprungsregler, kontaktperson för gymnasieskolor, samordning EU:s handelspolitiska kommitté


Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

Fax: 08-30 67 59

Tanja Rasmusson
08-690 48 74
Enhetschef
Susanne Hellqvist
08-690 48 34
Assistent, importlicensärenden
Isabelle Ahlström
08-690 48 03
SPS-avtalet, SPS i bilaterala förhandlingar, analys av regelförenklingar (livsmedel & jordbruksprodukter)
Anna Egardt
08-690 48 68
Offentlig upphandling och immaterialrätt på EU:s inre marknad, inom WTO (GPA, TRIPS) samt i EU:s bilaterala avtal
Anna Hallam
08-690 48 64
Ansvarig Liberia-projektet, tjänstehandel/GATS-avtalet
Jonas Hallberg
08-690 48 42
Handel och investeringar (inklusive investeringsskydd), bilaterala investeringsavtal
Marcus Hansen-Fure
Teknisk rådgivare inom WTO Accession Project i Monrovia, Liberia
Maria Johem
08-690 48 54
Tullförhandlingar, tullvärde
Lina Kamara
08-690 48 94
Utvecklingssamarbete, SPS (hälsoskyddsregler), Liberiaprojektet
Mattias Karlson Jernbäcker
Teknisk rådgivare, Monrovia, Liberia
Malika Mahjoub
08-690 49 02
Programadministratör
Kristina Olofsson
08-690 48 83
Jordbruks- och livsmedelsfrågor
Jan Olsson
08-690 48 86
Programcontroller
Camilla Prawitz
08-690 48 52
Tjänstehandel/GATS-avtalet
Magnus Rentzhog
08-690 48 51
Tjänstehandel/GATS-avtalet, e-handel, handel och konkurrens, digitala ekonomin
Julian Sievers
08-690 48 13
Utredare, projektledare utvecklingssamarbete, kommittén för handelspolitiska skyddsinstrument


Administrativa enheten

Fax: 08-30 67 59

Mikael Bonthelius
08-690 48 18
Ekonomi och finansiering, upphandlingsstöd, controlling
Åsa Ljungqvist Wihl
08-690 48 04
Dokument- och ärendehantering, arkiv och registratur
Peter Lundström
08-690 49 04
IT-systemsamordning, lokalfrågor, inköp, support och uppföljning
Laila Niemelä
08- 690 48 96
Upphandling
Charlotte Norell
08-690 48 37
Administration HR, lön
Charlie Olofsson
08-690 49 12
IT-ansvarig
Karin Post
08-690 49 55
073-424 49 55
HR-ansvarig
Anna Renman
08-690 48 81
Chefsjurist

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies