MedarbetareGD

Kommerskollegiums generaldirektör:

Pernilla Trägårdh
08-690 48 99
Vikarierande generaldirektör
Monica Karlsson
08-690 49 06
GD-sekreterare
Patrik Tingvall
08-690 48 35
Chefekonom


Kommunikationsenheten

Presstelefon:08-690 49 00
Fax: 08-30 67 59

Cecilia Parkert
08-690 48 17
Kommunikationschef
Alexandra Forsberg
08-690 48 89
Enhetsassistent, bibliotekarie
Sébastien Buffet
08-690 48 91
Digital strateg
Anders Gillbring
08-690 49 01
Grafisk formgivare, trycksaksansvarig
Anders Glisén
08-690 49 35
Projektledare webb
Lena Gustavsson
08-690 49 48
Kommunikationsstrateg, språkvård
Karolina Lek
Kommunikatör
Ingrid Lindeberg
08-690 48 66
Kommunikationsstrateg, mediakontakter, företagskontakter
Loise Näsvall
08-690 48 38
Kommunikatör


Enheten för EU:s inre marknad

Fax: 08-30 67 59

Agnès Courades Allebeck
08-690 48 46
Enhetschef
Carina Örnhall
08-690 49 44
Assistent, administratör för informationssystemet IMI
Fredrik Ahlstedt
08 690 49 36
Tjänstedirektivet, Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Colette Beek
08-690 49 47
Single Digital Gateway, webbportalen Ditt Europa, Informationssystemet IMI
Ralph Eliasson
08-690 48 26
EU-helpdesken, tjänstedirektivet, genomförandedatabasen, webbportalen Ditt Europa
Anna Graneli
08 690 4872
Ekonomisk analys
Waltraud Heinrich
08-690 48 16
Kontaktpunkten för varor, Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Mattias Karlson Jernbäcker
08-690 48 97
E-handel och digitalisering, Inremarknadsguider
Tomas Lindell
08-690 4829
Tjänstedirektivet
Olivier Linden
08-690 48 31
EU-rättsliga frågor, e-handel och digitalisering
Emma Lund
08-690 49 23
Ekonomisk analys, utstationering, kontaktpunkten för arbetstagare
Lena Nordquist
08-690 49 37
EU-rättsliga frågor, inremarknadsguider, immaterialrätt
Sara Sandelius
08-690 48 93
Inremarknadsstrategier, offentlig upphandling, utstationering, kontaktpunkten för arbetstagare
Charlotte von Mentzer
08-690 48 76
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Hiba Zeydi
08-690 48 07
073-424 48 07
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, tjänstedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet


Enheten för Handel och tekniska regler

Fax: 08-30 67 59

Oscar Wåglund Söderström
08-690 49 10
Enhetschef, kommerseråd
Heidi Lund
08-690 49 25
073-424 49 25
Vikarierande enhetschef
Pia Österman
08-690 48 01
Enhetsassistent
Nesli Almufti
08 690 4887
Handelshinder (TBT)
Sara Emanuelsson
08-690 49 74
TBT, internationellt regulativt samarbete
Fredrik Gisselman
08-690 49 33
Handel och miljömässig hållbarhet, Agenda 2030
Iness Hadji
08-690 48 02
Bilaterala och regionala avtal: Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika (Mena)
Anders Karlsson
08-690 48 33
TBT, internationellt regulativt samarbete
Malin Ljungkvist
08 690 48 91
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030
Kristina Loboda
08-690 49 75
Standardisering, tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Johanna Nyman
08-690 48 56
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Katarina Paul
08 690 4808
Isabel Roberth
08-690 49 57
Handel och ekonomisk hållbarhet, Agenda 2030
Anna Sabelström
08-690 48 43
Planering och verksamhetsutveckling. Bilaterala och regionala avtal. Ansvar för USA, Kanada (Ceta) och Nya Zeeland.
Emma Sävenborg
08 690 4871
Australien, Asean-länderna, Turkiet, Östliga partnerskapet (fd Sovjetunionen)
Felinda Wennerberg
08-690 49 43
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Annika Widell
08-690 48 44
Bilaterala och regionala avtal: Kina, Japan och Sydkorea.
Karolina Zurek
08-690 49 59
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030, projektledare Trade Academy


Enheten för Internationell handelsutveckling

Fax: 08-30 67 59

Michael Koch
08-690 48 41
Enhetschef
Eva Hellerstedt
08-690 49 54
Enhetsassistent
Per Altenberg
08-690 49 26
Ekonomisk analys, OECD, protektionism
Magnus Andersson
08-690 48 65
Internationella sanktioner
Anamaria Deliu
08-690 49 13
Open Trade Gate Sweden
Pär Ericson
08-690 48 09
Open Trade Gate Sweden, importlicenser
Ulf Eriksson
08-690 48 79
EU:s marknadstillträdesstrategi, ryska virkeskvoter
Cyrille Hugon
08-690 48 70
Open Trade Gate Sweden
Hannes Jägerstedt
08-690 48 69
Ekonomisk analys och handelsstatistik
Jonas Kasteng
08-690 48 45
Ursprungsregler
Camilla Prawitz
08-690 48 52
Ekonomiska analyser, handelsstatistik
Åsa Sandström
08-690 48 58
Handelsprocedurer, GSP, tillsyn handelskammare
Julian Sievers
08-690 48 13
Open Trade Gate Sweden, projektledare Zambia
Andrea Soldan
08-690 49 49
Open Trade Gate Sweden
Petter Stålenheim
08-690 48 49
Handelsstatistik, ekonomisk analys, globala värdekedjor
Emma Wallfelt
08-690 48 59
Open Trade Gate Sweden
Anneli Wengelin
08-690 48 57
Handelsprocedurer, SWEPRO-kansliet, brexit
Christopher Wingård
08-690 48 61
Ursprungsregler, skolmaterial, Trade Policy Committee


Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

Fax: 08-30 67 59

Anna Hallam
08-690 48 64
Vikarierande enhetschef
Evangelos Koutalas
08-690 48 34
Enhetsassistent
Ingrid Berglund
08 690 4821
Tjänstehandel inkl. e-handelsförhandlingarna, handel och investeringar samt USMCA
Åsa Christiansson
08-690 48 28
Samordnare för utvecklingssamarbetet
Anna Egardt
08-690 48 68
Offentlig upphandling och immaterialrätt på EU:s inre marknad, inom WTO (GPA, TRIPS) samt i EU:s bilaterala avtal
Emilie Eriksson
08-690 49 34
Offentlig upphandling, WTO-rätt
Jonas Hallberg
08-690 48 42
Investeringsrätt, investeringsförenkling, investeringar
Maria Johem
08-690 48 54
Tullar, Informationsteknikavtalet, ITA, WTO:s tullvärdeavtal
Malika Mahjoub
08-690 49 02
Projektadministratör inom utvecklingssamarbetet: administration, resebyråkontakter, flyg- och hotellbokningar
Lisa McGuirk
08 690 4855
Djur- och växthälsa kopplat till handel (SPS)
Kristina Olofsson
08-690 48 83
Jordbruksfrågor
Isaac Ouro-Nimini. Tchakolli
08-690 49 31
WTO-samordnare, tjänstehandel med fokus på utvecklingsländer, Gats
Johanna Weibull
08-690 48 98
Tullfrågor, tullsuspensioner och kvoter, subventioner, handelspolitiska skyddsinstrument, antidumpning, EU:s antidumpningsförordning


Administrativa enheten

Fax: 08-30 67 59

Karin Post
08–690 49 55
Enhetschef, HR-ansvarig
Åsa Ljungqvist Wihl
08-690 48 04
Dokument- och ärendehantering, arkiv och registratur
Richard Jangklev
08-690 48 86
Controller
Jonas Jeppson
08-690 48 73
Chefsjurist
Peter Lundström
08-690 49 04
IT-systemsamordning, lokalfrågor, inköp, support och uppföljning
Laila Niemelä
08- 690 48 96
Upphandling
Charlotte Norell
08-690 48 37
Administration HR, lön
Charlie Olofsson
08-690 49 12
IT-ansvarig

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies