Organisation

Kommerskollegium är organiserat i fyra linjeenheter och två stödenheter. Det är en platt organisation med endast två beslutsnivåer. Enheternas uppgifter enligt kollegiets instruktion finns nedtecknade i kollegiets arbetsordning.

Organisationsschema

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies