Om webbplatsen

www.kommers.se är Kommerskollegiums officiella webbplats.

Den engelska delen av webbplatsen är mindre omfattande och här lyfter vi fram våra engelska publikationer och seminarier samt andra delar av vår verksamhet som är relevant för internationella besökare.

Webbplatsen inrymmer även Swepros officiella webb www.swepro.org.

Handelspolitiskt ABC

Handelspolitiskt ABC är en uppslagsbok i webbformat som innehåller handelspolitiska termer. Ord som förekommer i ABC:et är svagt understrukna i alla webbplatsens texter, och om du klickar på dem kommer en ordförklaring att bli synlig. Funktionen ordförklaringar kan du stänga av och på med en knapp längst upp i högra hörnet på webbplatsens sida.

På fliken Handelspolitiskt ABC kan du söka på alla begrepp, förkortningar eller valfri bokstavskombination som finns omnämnt i Handelspolitiskt ABC (cirka 600 begrepp).

I ABC:et förekommer både svenska och internationella uttryck. Vilket ord som används beror på vad som är vedertaget i sammanhanget. Förklaringarna gör inte anspråk på att vara strikt juridiskt korrekta till sin natur utan utgör förenklade och korta förklaringar till uppslagsorden.

Observera att sökmotorn letar reda på alla ord där angiven bokstavskombination ingår. Därför är sökning via den "alfabetiska listan" att föredra för vanligt förekommande bokstavskombinationer som exempelvis EU och UN.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies