Sommar - tid för att fundera och planera

Nya marknader? Handelsutvecklingen? Nya och kommande frihandelsavtal? Nya regler och handelspolitiska åtgärder som kan få effekt på företaget? Här ger vi tips på var det finns aktuell, tillförlitlig info.

Nya marknader och affärsmöjligheter

Japan

EU:s avtal med Japan är nytt från februari i år. Avtalet innebär att tullarna sänks och att det blir ökade möjligheter att göra affärer i ett land som tidigare ansetts vara relativt svårt att komma in i som utländskt företag.

Kommerskollegiums Japanportal

Frihandelsavtalen med Kanada och Sydkorea

EU:s avtal med Kanada har nu funnits på plats i två år och avtalet med Sydkorea har tillämpats i sju år. Det gör att vissa övergångstider börjat passeras och att avtalens delar kan tillämpas fullt ut.

Kommerskollegiums portal för EU:s avtal med Kanada (Ceta)

Kommerskollegiums portal för EU:s avtal med Sydkorea

Kommande frihandelsavtal

EU har fler frihandelsavtal på gång. Närmast att undertecknas är EU:s avtal med Vietnam. På gång är också ett frihandelsavtal mellan EU och länderna i Sydamerika, Mercosuravtalet. De länder som ingår är Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. EU:s avtal med Singapore är på väg att kunna träda i kraft.

EU-kommissionens info om pågående handelsförhandlingar

Försämringar

Brexit – där förväntar vi oss inga nya besked under semesterperioden. Däremot gäller det som företag att fortsätta vara beredd på och parera försämringar och störningar.

Kommerskollegiums lista för förberedelser inför brexit

Hjälp att lösa hinder

Har du stött på hinder inom EU? Det kan gälla regler för varor, tjänster, personer och kapital. Ta kontakt med oss. Kommerskollegium är Sveriges inremarknadsmyndighet och har uppdraget att arbeta för att minska hindren och se till att den inre marknaden fungerar. Hos oss finns Solvit som är till för att ge företag och även privatpersoner kostnadsfri hjälp när den fria rörligheten på den inre marknaden inte fungerar.

Solvit

Kolla upp regler

Är du ett tjänsteföretag som vill etablera dig eller sälja tjänster i något annat EU-land? Gå in på EU-kommissionens Ditt Europa och kolla vilka regler som gäller.

Ditt Europa – sälja tjänster till annat EU-land

Vill du ta reda på vilka regler som gäller i ett land utanför EU, vilka tillstånd som krävs, tullar, kvoter eller om landet har något frihandelsavtal med EU, gå in och använd EU-kommissionens marknadstillträdesdatabas. Där finns också kontaktuppgifter till landets myndigheter och upplysningar om vilka blanketter som behövs.

Marknadstillträdesdatabasen

Handelsutveckling

Vilka typer av varor exporterar Sverige mest av till Storbritannien? Vad importerar vi mest av från Kina? Hur har handeln utvecklats under de senaste åren? Använd Kommerskollegiums landfaktablad.

Kommerskollegiums landfaktablad

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies