anna_stellinger_gd.jpg

Kommerskollegiums generaldirektör om 2018 och framåt

Ett högt tonläge men också en hel del positivt. Så kan året 2018 sammanfattas. Ett år som präglats av brexit och Trumps höjda tullar men också av nya frihandelsavtal och samtal.

Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger nyanserar bilden av läget.
–  Handelsåret 2018 var inte bara brexit och president Trump. Själva handelsutvecklingen fortsätter till exempel att vara positiv. Vi handlar, producerar och konsumerar med allt mer innovation i våra produkter tack vare digitalisering och ny teknik. Det är ju inte så att handeln stannar av bara för att USA inför ståltullar eller att Storbritannien lämnar EU. Handeln förnyas konstant och svenska företag står sig väl.

Under våren införde USA tullar på stål och aluminium vilket även drabbade EU-länderna. Var du överraskad?
– Egentligen inte. Trump har gjort det han sade han skulle göra när han tillträdde som president. Först drog sig USA ur förhandlingarna med EU om ett frihandelsavtal, TTIP, sedan beställde han en utredning som signalerade att han tänkte införa tullarna mot omvärlden, däribland EU. Hotet om tullar på bilar är hittills bara ett hot, men vi kan inte räkna bort att det faktiskt kommer att ske, trots sommarens möte mellan EU-kommissionens Juncker och Trump. Det är olyckligt med spänningar mellan EU och USA, när det finns så många gemensamma frågor att gå vidare med.
–  Det höga tonläget är både ovanligt och olyckligt.

Japan

Anna Stellinger ger flera exempel på positiva samtal som förs bakom det som hon kallar "det stora bruset". EU:s inre marknad har fortsatt att utvecklas och förbättras. USA, Japan och EU diskuterar hur de ska hantera exempelvis statsstöd som påverkar handeln negativt. Och så har EU:s  förhandlingar lett fram till ett frihandelsavtal med Japan, ett avtal som träder i kraft 2019.
– Avtalet med Japan är intressant för många svenska företag. Hittills har många företag upplevt den japanska marknaden som krånglig. Avtalet kommer innebära tullfrihet, internationella standarder, tydliga regler och förutsättningar.
– Och så kan vi inte utesluta att Sverige blir extra intressant för Japan nu när Japan förlorar sin traditionella ingång till EU via Storbritannien.
Japan har också varit drivande i att få till stånd ett frihandelsavtal mellan elva länder runt Stilla havet, det så kallade CPTPP som träder i kraft i slutet av december.
– Japan har valt att ta klivet fram som frihandelsland i ett svårt läge. USA drog sig ur förhandlingar om frihandelsavtalet mellan Stillahavsländerna, Japans främsta handelspartner i Europa, Storbritannien, lämnar EU och mäktiga Kina är nära granne.

Frihandelsavtal

År 2018 är det första hela året som EU:s avtal med Kanada, det så kallade Ceta-avtalet, varit i kraft. Sedan tidigare har EU ett omfattande avtal med Sydkorea och under året inleddes förhandlingar med Australien och Nya Zeeland om frihandelsavtal.
– Idag är frihandelsavtalen mer omfattande än för tio år sedan. De är bredare, djupare och i många delar mer ambitiösa.
Vad kan man säga om ett frihandelsavtals effekter?
– Vi kan konstatera att avtalen spelar roll. Under året gjorde vi en analys av effekter av frihandelsavtal och vi ser att generellt ökar handeln mellan parterna i ett frihandelsavtal  med hundra procent på tio år.
– Det är viktigt att frihandelsavtalen används, att alla dessa år som det tar att förhandla faktiskt ger effekt. Annars är avtalen bara en pappersprodukt. När avtalen väl är på plats behöver myndigheter, branschorganisationer och företag arbeta för att tillämpa avtalen, informera om dem och exempelvis etablera regelsamarbeten för att ta bort tekniska handelshinder.
Under 2018 enades USA, Kanada och Mexiko om ett avtal, USMCA, som ska ersätta det tidigare Nafta-avtalet.
– Det är knappast något modellavtal, flera delar i avtalet gör handeln faktiskt krångligare, men det är trots allt positivt att det blev ett avtal.

Modernisera WTO

När det gäller den internationella handelns framtida möjligheter talar Anna Stellinger om ett behov av att modernisera och uppdatera världshandelsorganisationen WTO.
– Vi behöver  förhandla fram gemensamma transparenta regler för modern handel, regler som omfattar data- och personrörlighet och tjänstehandel.
– Det mest långsiktigt effektiva för handeln är att komma överens inom WTO. Då får vi transparenta och gemensamma regler som gynnar såväl små som medelstora företag och utvecklingsländer.

Brexit

Vi befinner oss i december när denna intervju görs. Brittiska parlamentet har ännu inte röstat om brexitavtalet. Avtalet reglerar vad som händer när Storbritannien lämnar EU den 29 mars till dess att ett avtal har förhandlats fram om hur den framtida relationen med EU ska se ut. För Sverige är Storbritannien en nära allierad inom EU och en av våra allra viktigaste handelsparter.
– Det är av stort intresse för svenska företag att det blir så smidigt som möjligt att handla med Storbritannien efter brexit. Men hur man än vrider på det kommer det bli mer administrativt krångel. Framför allt finns det just nu en osäkerhet om vad som kommer att gälla. Ingen kan i nuläget säga vilka regler som kommer gälla i handeln mellan Sverige och Storbritannien i framtiden. Osäkerheten kommer råda ett bra tag till.
– Men företagen kan inte vänta. För att underlätta för företagen att förbereda sig för brexit, oavsett vilken brexit det blir, har Kommerskollegium tagit fram ett batteri med frågor som företag bör ställa sig själva för att vara förberedda på de förändringar som kommer eller kan komma att ske.

Kommerskollegium

Mitt i den tidvis turbulenta tiden under året har Kommerskollegiums roll som expert och kunskapskälla i EU- och handelsfrågor visat sig tydligare.
– Många fler är intresserade av handelsfrågor. Vi märker tydligt att våra experter efterfrågas av företag, branschorganisationer, riksdagsledamöter, andra EU-medlemsländer och myndigheter. Vi har aldrig haft så många skolklasser på besök eller åkt på så många resor runt om i Sverige för att träffa företag och branscher. Det höga tonläget har uppenbarat för många hur viktig EU:s inre marknad och den internationella handeln är för Sverige och hur Kommerskollegium han hjälpa till och stötta.

Avtalet EU-Japan

Avtalet EU-Japan Avtalet EU-Japan

Allt om frihandelsavtalet mellan EU och Japan.

Brexit

Allt om brexit

Kommerskollegiums portal om brexit.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies