Resenar%20vid%20avgangs-%20och%20ankomstskyltar%20(2).jpg

Året som gått – 2018

Avgörande händelser under 2018 som påverkar handeln.

Månad

Händelse

Mars USA:s president Trumps beslutade att stål- och aluminiumtullar träder i kraft (EU får tillfälligt undantag).
  Avtalet mellan de elva länderna runt Stilla havet (CPTTP) undertecknas . Följande länder ingår i avtalet: Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Chile, Malaysia, Singapore, Peru, Vietnam, Nya Zeeland och Brunei.
April EU och Mexiko överens i princip om ett uppdaterat frihandelsavtal.
  EU inför importlicenskrav för aluminium.
Maj USA inför stål- och aluminiumtullar mot EU.
EU inför Dataskyddsförordningen (GDPR)
Juni EU inleder förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland.
  EU inför motåtgärder mot USA.
  EU antar ett nytt direktiv om utstationering av arbetstagare.
Juli Frihandelsavtalet mellan EU och Japan undertecknas.
  EU inför provisoriska antidumpingtullar på kinesisktillverkade elcyklar.
  EU inför provisoriska skyddsåtgärder för stålimport (Norge, Island och Liechtenstein dvs. EES-området undantaget).
  EU inför en lag för att underlätta tjänsterörlighet inom reglerade yrken.
  USA inför 25 procents tullar på 818 kinesiska produkter.Kina svarar med extratullar på 543 amerikanska produkter.
Augusti Förhandlingarna om USMCA – avtalet mellan USA, Mexiko och Kanada blir färdiga. Ska ersätta nuvarande Naftaavtalet mellan länderna.
  EU:s antidumpingtullar mot kinesisktillverkade solpaneler tas bort.
  USA börjar ta ut extratullar på importen från Kina.
Oktober Frihandelsavtalet och investeringsskyddsavtalet mellan EU och Singapore undertecknas.
  Australien blir ny part till WTO:s avtal om offentlig upphandling.
November EU och Storbritanniens regering överens om brexit - ett utträdesavtal ur EU.
  USMCA – avtalet mellan USA, Mexiko och Kanada undertecknas.
December Avtalet mellan de 11 länderna runt Stilla havet, CPTPP, träder ikraft (30 december).
  EU inför förbud mot omotiverad geoblockering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort vid e-handel på den inre marknaden.
EU-parlamentet godkänner EU:s avtal med Japan och avtalet kan därmed träda i kraft 1 februari 2019.

Brexit

Allt om brexit

Kommerskollegiums portal om brexit.

Avtalet EU-Japan

Avtalet EU-Japan Avtalet EU-Japan

Allt om frihandelsavtalet mellan EU och Japan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies