Nyhetsbrevetw.jpg

Utrikeshandelsnytt för företag - nyhetsbrev till nytta i utrikeshandeln

Vill du som företag få en samlad överblick över vad brexit, frihandelsavtal och nyheter i handelspolitiken kan innebära för ditt företags utrikeshandel? Vill du få reda på när och hur du själv kan få information eller påverka framtida regler? Vill du ha hjälp att hantera handelshinder eller undrar över vad som gäller? Prenumerera på Kommerskollegiums nyhetsbrev för företag - helt fokuserat på det som kan vara till direkt nytta för företags utrikeshandel nu och om något år. Nyhetsbrevet skickas ut cirka sex-tolv gånger om året.

Prenumerera här 

Senaste numret

2019-06-28 2019-06-28

Möjlighet till sänkta tullar, betydelsen av USA-Kina-konflikten och Norgelösningen - kan den vara något för brexit?

2019-06-03

2019-06-03

Kina, brexit och tullar

2019-05-03

2019-05-03

Hot om höjda tullar i tvist EU och USA, möjlighet påverka för den som drabbas dubbelt av ståltullar.

2019-03-07

2019-03-07

Nya frihandelsavtal 2019. Ursprungsregler i handeln med Japan. Tullfrihet. Brexit. Färsk handelsstatistik.

2019-02-04

2019-02-04

EU:s skyddsåtgärder och brexit.

Utrikeshandelsnytt

2018-12-20

Brexit, Japan och Anna Stellinger om året som gått och kommer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies