Projekt.jpg

Jobba hos oss

Är du intresserad av att arbeta med utredningar och analyser? På Kommerskollegium genomför vi analyser och utredningar på det handelspolitiska området. Vi ingår i SOLVIT - ett nätverk som hjälper både företag och enskilda att lösa problem som uppstår på den inre marknaden.

Vår verksamhet bärs upp av medarbetare med hög kompetens, främst inom ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Mycket god analytisk förmåga, god förmåga att kommunicera och goda språkkunskaper är viktiga förutsättningar för vårt arbete som Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik.

Vi erbjuder ett intressant och stimulerande arbete i internationell miljö, individuella utvecklingsmöjligheter (karriärvägar), goda arbets-/anställningsvillkor och en god arbetsmiljö med hälsofrämjande aktiviteter.

Praktik/examensarbeten
I mån av tid och plats tar vi ibland emot praktikanter, juridik- eller ekonomistuderanden, som nyligen har avslutat sina studier eller är i slutet på sin högskoleutbildning.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies