Kommerskollegiums historia i årtal

 

1600-talet

1651 - Kommerskollegium skapas. Finns i slottet Tre Kronor. Uppdraget är att främja handeln, sjöfarten och industrin.

1654 - Sverige sluter ett handelsavtal med Storbritannien. Avtalet garanterar fri handel och sjöfart mellan länderna.

1680 - Kommerskollegium upphör som självständigt ämbetsverk och går upp i Kammarkollegiet.

1700-talet

1712 - Kommerskollegium blir åter självständigt ämbetsverk.

Kommerskollegium får under 1700-talet ansvar för tillsyn av spinnhusen, fisknäring och fåraveln samt kontroll av manufakturerna.

1800-talet

1834 - Kommerskollegium får ansvar för patent

1841 - Kommerskollegium blir överstyrelse till statliga navigationsskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Kalmar.

1857 - Bergskollegium, som kontrollerar gruvnäring och metallförädling blir en del av Kommerskollegium.

1869 - Kommerskollegium får i uppdrag övervaka emigrantagenternas verksamhetskrav, tillståndskrav samt medla i tvister om emigrantresor.

1890 - Sprängämnesinspektionen, Yrkesinspektionen och tillsynen över sjukkassorna underställes Kommerskollegium

1891 - Patentfrågorna flyttas till nystartade Patent- och registreringsverket.

1900-talet

1913 - Yrkesinspektionen och tillsynen av sjukkassorna flyttas till nystartade Socialstyrelsen

1946 - Monopolutredningsbyrån inrättas på Kommerskollegium, undersöker konkurrensen och karteller.

1956 - Sjöfartsbyrån på Kommerskollegium flyttas till nyskapade Sjöfartsverket.

1957 - Monopolutredningsbyråns uppgifter flyttas till nybildade Statens Pris- och Kartellnämnd.

1962 - Kommerskollegiums statistiska byrå med bl.a. handelsstatistik förs över till Statistiska Centralbyrån.

1962 - Kommerskollegium får i uppdrag att administrera alla handelsregleringar, dvs. utfärda licenser.

1969 - Kommerskollegium får ansvar för resegaranterier samt att ge tillstånd till utlänningar att bedriva näring i Sverige.

1973 - Sprängämnesinspektionen bildas efter avknoppning från Kommerskollegium.

1973 - Kommerskollegium får uppdraget att auktorisera, ha tillsyn över och registrera revisorer.

1976 - Kommerskollegium får uppdraget att auktorisera tolkar och översättare.

1994 - Auktorisationen av tolkar och översättare samt ansvar och hantering av resegaranterier flyttas över till Kammarkollegiet.

1995 - Auktorisationen och tillsynen av revisorer flyttas till den nybildade myndigheten Revisorsnämnden.

2000-talet

2001 - Sveriges Solvit-center placeras på Kommerskollegium. Till Solvit kan företag och privatpersoner vända sig när de stött på regelproblem som hindrar den fria rörligheten inom EU:s inre marknad.

2005 - Open Trade Gate Sweden skapas och placeras på Kommerskollegium. Uppgiften är att underlätta för utvecklingsländernas företag att exportera till Sverige och EU.

 

 

 

 

 

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies