Årsredovisning 2018

Kommerskollegium har den 22 februari 2019 lämnat sin årsredovisning för 2018 till regeringen. Läs om Kommerskollegiums verksamhet det gångna året i årsredovisningen som finns tillgänglig i pdf-format till höger.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies