Seminarium%20GDPR%204%20dec%202017.jpg

Om GDPR hindrar eller främjar i fokus på måndagens seminarium

2017-12-04

Balansen mellan företagens möjlighet att bedriva handel och individens rätt till personlig integritet. Det var ämnet vid Kommerskollegiums och Dataskyddsinspektionens seminarium i måndags om de nya dataskyddsreglerna (GDPR).

Dataskyddsreglerna blir gemensamma för alla länder inom EU från den 25 maj nästa år. Då börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) att gälla.

- Det är viktigt att GDPR inte blir ett handelshinder som påverkar svensk utrikeshandel, sa Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium.

Datainspektionen framhöll vikten av att den nya förordningen tillämpas korrekt, men menade att den också kan vara en viktig del i att skapa förtroende för näringslivet.

- Jag hoppas att företag ser skyddet av den personliga integriteten som en hållbarhetsfråga som också kan vara till gagn för affären, sade Eva Håkansson, generaldirektör för Datainspektionen.

För företag innebär GDPR att de måste inventera vilka personuppgifter de behandlar och hur de används. Att bryta mot reglerna om dataskydd kommer att leda till höga böter.

Kommerskollegium beskrev hur omfattande och komplext företagens beroende av dataflöden är i hela kedjan från produktion till försäljning till slutkonsument.

- Sakernas internet – att allt fler saker blir uppkopplade till internet för att utbyta data mellan parter – gör att även en del av dataflödet kan ses som persondata. Risken är att GDPR leder till för stort fokus på integritet och för lite på förutsättningarna för handel, sade Ola Landström från Kommerskollegium.

Att GDPR sysselsätter företagen är något som också Filip Johnssén från Klarna, Camilla Philipson Watz från Handelsbanken och Daniel Westman, jurist och rådgivare i dataskyddsfrågor, vittnade om. Det är svårt att bedöma vad som egentligen är en personuppgift, men också att förhålla sig till integritetsfrågorna när man sysslar med att ta fram helt nya och mycket komplexa databaserade tjänster.

- Det är svårt att ge alla svar idag, men Datainspektionen erbjuder utbildningar på GDPR-området och har flera vägledningar på gång, sade Martin Brinnen från Datainspektionen.

Mer information

Ola Landström, Kommerskollegium
Tel: 08-690 4825
E-post: ola.lan...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies