plastpellets.jpg

Nya tullfria insatsvaror från 1 juli

2012-07-05

Den 1 juli 2012 blev drygt 100 nya insatsvaror tullfria. Beslutet omfattar varor som företag har svårt att få tag på inom EU och därför har ansökt om att få importera tullfritt. Framförallt omfattas varor inom plast och kemisektorn, men beslutet rör även varor som till exempel koncentrat och puréer för tillverkning av juicer eller elektroniska komponenter.

De tullfria varorna ska ingå i vidare tillverkning inom unionen. Alla importörer i EU kan utnyttja tullfriheten oavsett exportland, men för vissa av varorna finns specifika krav på hur varorna ska användas.

Europeiska kommissionen uppskattar att EU:s industri kommer att spara närmare 44 miljoner euro per år genom att inte behöva betala tull för dessa varor. Varorna ingår i EU:s system för tullsuspensioner.

Beslutet omfattar också ändringar för tullfria kvoter. Två nya kvoter introduceras samtidigt som volymen ökas retroaktivt från 1 januari för tre befintliga kvoter. En tullfri kvot innebär att en viss mängd av varan kan importeras tullfritt. Därefter gäller den normala tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Redan i augusti 2012 har du möjlighet att ansöka om tullfrihet för ytterligare insatsvaror till industrin. Se länk nedan för mer information.

Mer information

Frågor besvaras av Anna Hallam, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies