Lager.JPG

Företagsenkät: När myndigheter begränsar användningen av en produkt

2013-06-12

Inom EU gäller normalt att en vara som lagligen är såld i ett land, också får säljas i andra EU-länder utan att den ska behöva uppfylla ytterligare krav. I vissa fall får den fria rörligheten hindras, men då måste myndigheten kunna motivera hindret med hänvisning till skydd för exempelvis hälsa, miljö eller säkerhet. Det gäller också när myndigheter begränsar användningen av en produkt.

Användningsbegränsningar är en typ av handelshinder som flera företag har uppmärksammat Kommerskollegium på. Det kan till exempel vara att myndigheter i ett EU-land förbjuder användningen av en produkt som säljs och används utan restriktioner i ett annat EU-land, eller att de ställer upp krav som innebär att en produkt inte får användas på sättet som den är utformad för. Kommerskollegium arbetar för närvarande med en utredning om problem av den här typen.

För att få en uppfattning om vilka användningsbegränsningar företag stöter på genomför Kommerskollegium en kartläggning i form av en enkät med åtta frågor.

Har ditt företag stött på den här typen av problem? Då skulle vi bli tacksamma om du besvarade den bifogade enkäten. Du behöver inte uppge kontaktuppgifter om du inte vill. Enkäten är tillgänglig till och med den 23 augusti 2013.

Utredningen förväntas vara färdig under hösten 2013.

Mer information:

Frågor besvaras av:

Lena Nordquist, Kommerskollegium
E-post: lena.no...@kommers.se
Telefon: 08-690 49 37

Anna Norlén, Kommerskollegium
E-post: anna.n...@kommers.se
Telefon: 08-690 49 49

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies