domstol.jpg

Beslut om domstol genombrott för ett enhetligt patentsystem i EU

2012-07-03

Domstolen som ska behandla tvister om det enhetliga patentskyddet inom EU ska ligga i Paris, London och München. Det beslutade EU:s ledare vid ett rådsmöte den 29 juni. Placeringen av domstolen var den sista pusselbiten som behövde komma på plats för att det nya europeiska patentsystemet ska bli verklighet.

Överenskommelsen om placeringen av den europeiska patentdomstolen innebär ett stort steg framåt för EU-ländernas fördjupade samarbete om ett enhetligt patentskydd inom EU. Tjugofem av EU:s medlemsstater (alla utom Spanien och Italien) deltar i samarbetet som det har förhandlats om i årtionden. De första nya patenten beräknas kunna utfärdas 2014.

Ett enhetligt europeiskt patentsystem gynnar innovationsklimatet och EU:s konkurrenskraft. Idag går det inte att få ett enda patent som gäller över hela EU och det finns inte heller en EU-gemensam patentdomstol.

– För företagen har detta inneburit att det har varit kostsamt och krångligt att skydda sina uppfinningar i flera EU-länder och de har behövt vara beredda på att lösa patenttvister i varje enskilt land, säger Lina Kamara vid Kommerskollegium.

Ett enhetligt europeiskt patentsystem kommer att ge ett likvärdigt skydd för uppfinningar i de medlemsstater som deltar. De nya patenten kommer att utfärdas av det europeiska patentverket och den nya patentdomstolen ska avgöra mål om patentintrång och återkallelse av de nya enhetliga patenten. Detta skapar förutsättningar för en konsekvent domstolspraxis.

Mer information:

Frågor besvaras av Lina Kamara, Kommerskollegium
E-post: lina.k...@kommers.se
Tel: 08-690 48 94

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies