fjader.jpg

Nya tullbefrielser och tullkvoter: ansök senast 22 aug

2018-06-18

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter. Sista ansökningsdag för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 juli 2019 är den 22 augusti 2018.

Syftet med tullbefrielser och tullkvoter är att göra det möjligt för dig som företagare inom EU att få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas i tillräcklig utsträckning inom unionen.

Importörer i samtliga av EU:s medlemsstater kan utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten så snart den beviljas.

Vill du ansöka om en tullbefrielse eller tullkvot ska du först försäkra dig om följande:

  • Varan ska vara en insatsvara till industrin
  • Identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter måste saknas helt eller delvis inom EU och Turkiet
  • Ordinarie tull för varan ska beräknas uppgå till 15 000 euro eller mer per år. Företag kan räkna ihop sina tullar och ansöka tillsammans för att nå upp till tröskelvärdet
  • Varan ska inte omfattas av ett ensamrättsavtal

Ansök om tullfrihet för insatsvaror här

Frågor besvaras av Johanna Weibull, Kommerskollegium.
Tel: 08-690 48 98
E-post: johanna....@kommers.se  

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies