wto-ministerial-conference-nairobi-dec-2105.jpg

WTO:s 10:e ministerkonferens i Nairobi

2015-12-14

Den 15-18 december är det dags för Världshandelsorganisationens, WTO:s tionde ministerkonferens, som den här gången äger rum i Nairobi, Kenya. Ministrar och delegationer från organisationens 162 medlemmar ska förhandla fram en deklaration över WTO:s kommande arbete. Dessutom ska man fatta beslut i ett antal frågor som ligger utanför Doharundans förhandlingsmandat.

Ministerkonferensen, eller det så kallade MC10, hålls för första gången på den afrikanska kontinenten. Ordförande är Kenyas handelsminister Amina Mohamed, som tillsammans med WTO:s generaldirektör Roberto Azevêdo ska leda arbetet och förhandlingarna.

Ministrarna kommer i anslutning till utformningen av ministerdeklarationen att diskutera vad som ska hända efter ministerkonferensen. En av de stora, ännu utestående frågorna är hur den pågående förhandlingsrundan, Doha Development Round (DDA) ska tas vidare. Här är medlemmarna splittrade i sin syn. En tydlig kompassriktning i ministerdeklarationen för kommande arbete vore inte enbart positivt för arbetet i organisationen utan också för handeln, den globala tillväxten och särskilt utvecklingsländerna.

Förhandlingarna har under året varit komplicerade och ambitionen har reviderats flera gånger. För tillfället förhandlar WTO:s medlemmar om ett paket som förhoppningsvis ska vara klart till ministerkonferensens början. Många stora frågor utestår fortfarande och kommer att behöva förhandlas vid sittande bord i Nairobi.  Det finns förhoppningar om att nå en överenskommelse om ett ”mini-paket” som innehåller exportkonkurrens för jordbruksprodukter, ökad transparens för regler som påverkar handeln med varor och tjänster, samt ett antal utvecklingsfrågor som är betydelsefulla för de minst utvecklade länderna. Den sistnämna frågan är central, inte minst för värdlandet Kenya, men också för Sverige och EU som strävar efter att ha ett utvecklingsperspektiv på handelsfrågorna.

För vissa delar som ligger utanför Doharundan har man kommit längre i förhandlingarna. Ett stort antal medlemmar har lyckats uppdatera Informationsteknologiavtalet (ITA) som ger tullfrihet för ett stort antal teknikvaror som omfattar närmare 7 procent av världshandeln. Avtalet är positivt för Sverige och svenska företag. Förhoppningen är även att detta kan levereras vid MC10. En utestående fråga rör övergångstider för tullsänkningarna, vilket man fortfarande diskuterar. Även det pågående Miljövaruavtalet som förhandlas kommer att avrapporteras.

Vid sidan av förhandlingarna kommer WTO att få två nya medlemmar genom att Liberia och Afghanistan välkomnas in i organisationen. För Kommerskollegium är Liberias anslutning särskilt glädjande då myndigheten har gett landet tekniskt stöd under anslutningsarbetet.


På bilden: Ministerkonferensens ordförande Amina Mohamed, handelsminister i Kenya. (Foto: WTO)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies