Illustration till förhandlingsavtal klart

Kazakstan blir WTO:s 162 medlem

2015-08-03

WTO får snart sin 162 medlem. Övriga WTO-länder har nu godkänt Kazakstans ansökan om medlemskap och i höst ska Kazakstans parlament ratificera avtalet innan landet kan bli WTO-medlem.

Den svenska handeln med Kazakstan står för en mycket liten del av svensk utrikeshandel. Förra året exporterade Sverige varor till ett värde av totalt 679 miljoner kronor till Kazakstan, vilket motsvarar 0,1 procent av Sveriges totala export. Främst sålde företagen i Sverige verkstadsprodukter till Kazakstan och då framförallt maskiner, fordon och telekommunikationsutrustning. Importen från Kazakstan uppgick till 325 miljoner kronor och bestod till största delen av tackjärn och raffinerade mineraloljeprodukter

Mer information

WTO:s information om Kazakstans medlemsförhandlingar

Kommerskollegiums faktablad om Sveriges handel med Kazakstan

Länk till Kommerskollegiums handelsstatistik per land

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies